|       |   EN

Pliki do pobrania:

Pobierz plik (Bibliotekoznawstwo z informacją naukową.doc) Plan studiów - Bibliotekoznawstwo z informacją naukową.doc

Charakterystyka studiów

Dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy ubiegają się o zdobycie kwalifikacji bibliotekarskich, nauczycieli bibliotek pragnących poszerzyć swoją wiedzę, pracowników bibliotek publicznych i naukowych pragnących uzyskać kwalifikacje bibliotekarskie bądź zamierzających uaktualnić swoją wiedzę merytoryczną oraz innych osób chcących uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece (poza biblioteką szkolną, do pracy, w której niezbędne są także kwalifikacje pedagogiczne). Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w różnego typu bibliotekach, dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa, informacji naukowej, czytelnictwa, efektywnych technik uczenia się. Słuchacze doskonalą umiejętności pracy w nowoczesnej bibliotece – centrum dydaktyczno-informacyjnym.

Back to top