|       |   EN

Plik do pobrania:

Pobierz plik (plan studiów podyplomowych - Język rosyjski i ukraiński w biznesie.doc)Plan studiów – Język rosyjski i ukraiński w biznesie

 

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Język rosyjski i ukraiński w biznesie” przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, magisterskich, inżynierskich) dowolnej specjalności, którzy:

-   legitymują się  znajomością języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego;

-   planują podjąć pracę w firmach (także za granicą) lub pracują w firmach, w których wymagana jest znajomość języka biznesowego rosyjskiego i ukraińskiego;

-   chcą ugruntować i poszerzyć zakres swoich kompetencji językowych z dziedziny biznesu.

Studia podyplomowe „Język rosyjski i ukraiński w biznesie” będą przydatne dla przedsiębiorców, specjalistów w zakresie reklamy, marketingu, managerów oraz  nauczycieli, utrzymujących kontakty biznesowe z Rosją i Ukrainą.

Ogólnym celem studiów jest wykształcenie oraz rozwinięcie umiejętności komunikowania się  w języku obcym w środowisku międzynarodowym w sprawach związanych z biznesem, w tym zgłębienie znajomości języka obcego poprzez poznanie terminologii biznesowej i analizę tekstów specjalistycznych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w instytucjach na stanowiskach związanych z marketingiem międzynarodowym, działalnością eksportową przedsiębiorstw oraz korespondencją urzędową i handlową,

Back to top