|       |   EN

Plik do pobrania:

 Pobierz plik (Diagnoza i terapia pedagogiczna.doc)Plan studiów – Diagnoza i terapia pedagogiczna

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej  prowadzone w Akademii im. Jakuba z Paradyża są studiami kwalifikacyjnymi, tzn. nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu. Studia dają uprawnienia do wykonywania pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi).

Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej  skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

Dają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-terapeutycznych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

Back to top