|       |   EN

Plik do pobrania

Pobierz plik (Plan studiów - Etyka i filozofia w szkole.docx)Plan studiów - Etyka i filozofia w szkole

Charakterystyka studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe etyka i filozofia w szkole są adresowane do nauczycieli, którzy chcą rozszerzyć kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch dodatkowych przedmiotów: etyki i filozofii na II i III etapie edukacyjnym. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 oraz spójny z aktualną podstawą programową kształcenia w zakresie etyki i filozofii (rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. i z dnia 30 stycznia 2018 r. z późniejszymi zmianami). Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Absolwent studiów otrzymuje kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do nauczania filozofii i etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Poza przygotowaniem do pracy nauczyciela filozofii i etyki studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (m.in. społecznych, komunikacyjnych, medialnych) niezbędnych w praktyce dydaktycznej i wychowawczej.

Wymagania wstępne – konieczne kompetencje kandydatów.

Studia podyplomowe etyka i filozofia w szkole skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) nadający uprawnienia nauczycielskie. W wyjątkowych sytuacjach o przyjęcie na studia mogą ubiegać się studenci ostatniego roku kierunków nauczycielskich – o ich przyjęciu decyduje kierownik studiów.

Back to top