|       |   EN

Plik do pobrania:

wordx.gifPlan studiów – Zwalczanie cyberprzestępczości

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

Realizacja studiów podyplomowych w zakresie zwalczania cyberprzestępczości została objęta patronatem honorowym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Program studiów podyplomowych Zwalczanie cyberprzestępczości oprócz szerokiego zakresu ramowego, realizuje również program nauczania przewidziany decyzją nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów realizujących zadania w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.  

            Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowujących absolwentów do realizacji zadań dotyczących zwalczania cyberprzestępczości głównie w zakresie poznania narzędzi prawnych, sposobów, metod i technik pracy oraz analizowania i wyjaśniania spraw w realizacji zadań dotyczących zwalczania cyberprzestępczości; dokonywania oceny zachowania sprawcy cyberprzestępstwa i możliwości jego identyfikacji; przeprowadzenia rozpoznania internetowego, ujawniania i zabezpieczania śladów i dowodów cyfrowych wraz z ich wstępną weryfikacją i dokumentowaniem czynności.   Program pozwoli absolwentom na poznanie i zrozumienie różnych procesów i narzędzi informatycznych w zwalczaniu cyberprzestępczości tj. informatyki śledczej, metodyki testów penetracyjnych oraz analizy malware. Ponadto, w trakcie studiów słuchaczom przedstawiona zostanie problematyka i szczegółowa specyfika pracy związanej z Białym wywiadem jak i Cyber Threat Intelligence oraz Wymiarem sprawiedliwości i pomocą prawna w dochodzeniach karnych w cyberprzestrzeni.  
            Studia podyplomowe dotyczące Zwalczania cyberprzestępczości są przeznaczone głównie dla policjantów służby kryminalnej i śledczej, którzy realizują zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie cyberprzestępczości; policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC); pracowników podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Cyberbepieczeństwa; pracowników działów Security Operations Center zajmujących się wykrywaniem, analizowaniem i reagowaniem na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem; prawników i absolwentów innych kierunków studiów chcących zdobyć nowe kwalifikacje czy też nową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, zapobiegania tym przestępstwom, wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw jak również  cyberbezpieczeństwa. 

Z uwagi na wysoki poziom merytoryczny oraz przygotowanie i doświadczenie zawodowe osób prowadzących zajęcia z pewnością studia podyplomowe w zakresie zwalczania cyberprzestępczości będą stanowiły usługę edukacyjną AJP o dużej wartości merytorycznej dla słuchaczy. 

Back to top