|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - ogłoszenia dla studentów

Komunikat Nr 14/140/2021 Rektora AJP z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Komunikat Nr 14/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 6 maja 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach przyporządkowanych do dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363), począwszy od dnia 10 maja br. zmienia się formę kształcenia na kierunkach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, z kształcenia wyłącznie zdalnego na kształcenie „stacjonarne” z elementami kształcenia zdalnego (hybrydowe), o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

                Zmiana formy kształcenia dotyczy ostatnich semestrów studiów I i II stopnia na następujących kierunkach:

Na podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2021/2022 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

Szanowni Studenci informujemy, że wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone do 31 listopada 2020 r. (nie dotyczy to zajęć AZS AJP).

Szanowni Studenci,

zachęcamy do korzystania z zakładki E-LEARNING (po zalogowaniu do e-dziekanat), gdzie znajdą Państwo ciekawe artykuły, informacje, ustawy itp. materiały, które mogą być przydatne w Państwa edukacji.

Konsultacje z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego odbywają się w systemie zdalnym. Harmonogram konsultacji znajduje się w zakładce "na bieżąco"

Funkcję Koordynatora ds. kształenia zdalnego pełni:

dr T. Marcinkowski

gab. 206 bud. 7 ul. Chopina 52

e-mail: tmarcinkowski@ajp.edu.pl

nr tel. 95/ 727 95 33

Back to top