|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - ogłoszenia dla studentów

obraz

Na podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2022/2023 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

obraz

WYBÓR SPECJALNOŚCI

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomicznym

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

wybierają preferowany moduł specjalnościowy, który będą realizować do końca studiów.

wyboryNa podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2021/2022 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

wyboryStudenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają preferowany moduł specjalnościowy, który będą  realizować do końca studiów.

wyboryNa podstawie Uchwały nr 64/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach drugiego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że od semestru letniego  r. a. 2020/2021 zostaną uruchomione następujące specjalności:

wyboryStudenci I roku na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Back to top