|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,

wszystkie zajęcia z wychowania fizycznego w kontakcie bezpośrednim zostały zawieszone do 30 listopada 2020 r. (nie dotyczy to zajęć AZS AJP).

 

Zajęcia z wychowania fizycznego

Funkcję Koordynatora ds. kształenia zdalnego na Wydziale Ekonomicznym pełni:

dr Ewelina Gutowska

gab. 304 bud. 7 ul. Chopina 52

e-mail: egutowska@ajp.edu.pl

Konsultacje z pracownikami dydaktycznymi Wydziału Ekonomicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w systemie zdalnym.

W ramach zajęć podsumowujących przedmiot Rozwój Personelu na kierunku zarządzanie prowadzonym przez Prof. AJP dr hab. Krzysztofa Czyrka odbyła się dyskusja plenarna on-line, której fundamentem były wcześniej wybrane przez studentów cytaty dotyczące obszaru rozwoju mające dla nich samych szczególną wymowę. Studenci kolejno zabierali głos posiłkując się cytatami:

wyboryNa podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję, że w r. a. 2020/2021 zostaną uruchomione następujące specjalności:

wyboryStudenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Back to top