|       |   EN

wyboryStudenci I roku na kierunku Zarządzanie, studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Możecie Państwo wybrać następujące specjalności w ramach KIERUNKU ZARZĄDZANIE, studia drugiego stopnia:

- doradztwo personalne i coaching w biznesie,

- manager logistyki,

- rachunkowość i zarządzanie finansami,

- zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Termin wyboru specjalności:

Swój wybór należy zadeklarować w okresie: do 11 grudnia 2020 r.

Wypełnioną oraz własnoręcznie podpisaną deklarację należy przesłać na adres email sekretariatu Wydziału Ekonomicznegi: we@ajp.edu.pl

Decyzja Dziekana Wydziału ekonomicznego w sprawie uruchomienia modułu/specjalności zostanie opublikowana 12 stycznia 2021 r.

Szczegółowa lista przydziału do specjalności będzie dostępna od 12 stycznia 2021 r. w Zespole Dziekanatów.

Back to top