|       |   EN

Szanowni Studenci!

W związku z przystąpieniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do realizacji projektu pn.: "Laboratorium  Środowiskowe", oraz koniecznością powiększenia bazy dydaktycznej na potrzeby Wydziału Technicznego  polegającą na budowie  specjalistycznych laboratoriów niezbędnych do zapenienia prawidłowego procesu kształcenia informuję, inż  z dniam 29 stycznia 2015 r. siedziba Wydziału Technicznego zostanie przeniesiona z budynku uczelni przy ul. Myśliborskiej 34 do budynku przy ul. Chopina 52.

Wobec powyższego realizacja procesu dydaktycznego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie realizowana na terenie kampusu przy ul. F. Chopina 52, oraz w budynkach uczelni przy ul. Teatralnej 25 oraz ul. Łiokietka 22.

Jednoczesnie informuje, że  zajęcia na st. stacjonarnych i st. niestacjonarnych do dnia 29 stycznia 2015 r. będą odbywały się przy ul. Myśliborskiej 34 (Wydział Techniczny).

 

Dziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.112

Prodziekan Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.103

Sekretariat Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113

Dziekanat Wydziału Technicznego ul. Chopina 52 blok 5 pok.113 


 

Back to top