Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się na podstawie Uchwały Nr 57/000/2016 Senatu AJP z dnia 22 listopada 2016

zmienionej Uchwałą Senatu AJP Nr 15/000/2017 z dnia 21 marca 2017 r.

 

Oferujemy studia I stopnia w formie stacjonarnej (dzienne oraz 26+) i niestacjonarnej (zaoczne) na kierunkach :

1) na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • administracja (profil praktyczny)
 • bezpieczeństwo narodowe (profil praktyczny)

2) na Wydziale Ekonomicznym:

 • ekonomia (profil praktyczny)
 • finanse i rachunkowość (profil praktyczny)
 • zarządzanie (profil ogólnoakademicki)

3) na Wydziale Humanistycznym:

 • filologia (profil praktyczny) - specjalności: filologia angielska, filologia angielska od podstaw, filologia germańska, filologia germańska od podstaw,
 • filologia polska (profil ogólnoakademicki)
 • pedagogika (profil praktyczny)
 • kulturoznawstwo (profil praktyczny)
 • turystyka i rekreacja (profil praktyczny)

4) na Wydziale Technicznym - studia inżynierskie:

 • energetyka (profil praktyczny)
 • informatyka (profil praktyczny)
 • inżynieria bezpieczeństwa (profil praktyczny)
 • mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny).

 

Studia II stopnia (magisterskie) w formie stacjonarnej (dzienne oraz 26+) i niestacjonarnej (zaoczne) na kierunkach:

1) na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 • bezpieczeństwo narodowe (profil praktyczny)

2) na Wydziale Ekonomicznym:

 • zarządzanie (profil ogólnoakademicki)

3) na Wydziale Humanistycznym:

 • filologia polska (profil ogólnoakademicki)
 • pedagogika (profil praktyczny)

4) na Wydziale Technicznym:

 • mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny).

 

Studia II stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł licencjata, magistra lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne ustalone orzez uczelnię.

Rejestracja elektroniczna rozpocznie się 12 czerwca 2017 r. na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w zakładce rekrutacja ogólna.

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top