Wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018 zostanie podana w zarządzeniu Rektora AJP.

 

Dowód opłaty rekrutacyjnej wraz z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty, kandydat drukuje po dokonaniu elektronicznej rejestracji.

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top