Wydział Techniczny - plan zajęć

informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

STUDIA STACJONARNE/STACJONARNE 26+ - r.a. 2017/2018, semestr letni, aktualizacja 23.02.2018 r.

ENERGETYKA

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf) I rok energetyka

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  II rok energetyka

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  III rok energetyka

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  I rok inżynieria bezpieczeństwa

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)II rok inżynieria bezpieczeństwa

 

MCHANIKA I BUDOWA MASZYN

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  I rok mechanika i budowa maszyn

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  II rok mechanika i budowa maszyn

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)III rok mechanika i budowa maszyn

 

INFORMATYKA

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)I rok informatyka

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  II rok informatyka

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  III rok informatyka

 

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ

 Pobierz plik (I rok Energetyka 2017.pdf)  I rok I sem. mechanika i budowa maszyn

Pobierz plik (Mgr IIrok III sem.   MiBM II stopień.pdf)  II rok III sem. mechanika i budowa maszyn

 

STUDIA NIESTACJONARNE aktualizacja 23.02.2018 r.

r.a. 2017/2018, semestr letni


 ENERGETYKA

Pobierz plik (Energetyka ns.pdf)Energetyka NS Zjazd I.pdf

 

INFORMATYKA

Pobierz plik (Informatyka ns_IV.pdf) Informatyka NS Zjazd I.pdf

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ

Pobierz plik (Mechanika i budowa maszyn ns 2017.pdf)Mechanika i budowa maszyn NS Zjazd I.pdf

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN II STOPIEŃ

Pobierz plik (Mechanika i budowa maszyn II stopień ns 2017.pdf) Mechanika i budowa maszyn II stopnia NS Zjazd I.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top