|   EN

Wydział Ekonomiczny - plan zajęć

 

r. a. 2020/2021

Pobierz plik (ORGANIZACJA r.a. 2020-2021.doc)ORGANIZACJA r.a. 2020-2021.doc

 

Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do Komunikatu nr 15/140/2020 Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 23 października 2020r., jak również z uwględnieniem wewnętrznych wytycznych JM Rektora AJP, Dziekan Wydziału Ekonomicznego informuje, że od 27 października do odwołania wszystkie zajęcia na kierunkach funkcjonujących na Wydziale Ekonomicznym prowadzone bedę w formie ON-LINE zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

W programie studiów nie zostały wskazane przedmioty, które bezwzględnie winny być prowadzone w formule tradycyjnej, tj. kontakcie bezpośrednim.

 

STUDIA STACJONARNE 

SEMESTR ZIMOWY

Pobierz plik (PLAN ZAJĘĆ Z WF W TERENIE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx)PLAN ZAJĘĆ SEKCJI KU AZS AJP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx

Pobierz plik (PLAN ZAJĘĆ SEKCJI KU AZS AJP W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx)PLAN ZAJĘĆ Z WF W TERENIE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020-2021.docx

 

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOSC I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc)plan studiów II stopień (SS) semestr zimowy 2020-2021.doc

 

 

SEMESTR LETNI

-

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

aktualizacja - 19.10.2020 r.

 


STUDIA NIESTACJONARNE

SEMESTR ZIMOWY

Pobierz plik (plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

Pobierz plik (plan studiów LOGISTYKA I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów LOGISTYKA I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

Pobierz plik (plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów ZARZĄDZANIE I stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

 

Pobierz plik (plan studiów II stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021 - zjazd nr 1.doc)plan studiów II stopień (S NS) semestr zimowy 2020-2021

 

 

SEMESTR LETNI

 -

 

aktualizacja - 16.10.2020 r.


 

Back to top