|       |  EN

 

ZARZĄDZENIE NR 96/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie tworzenia, przekształcania i znoszenia kierunków studiów w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 45/000/2020 SENATU AJP z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie tworzenia i doskonalenia programów studiów w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 17/000/2019 SENATU AJP z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża do dyscyplin naukowych

UCHWAŁA NR 60/000/2019 SENATU AJP z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AJP do dyscyplin naukowych

UCHWAŁA NR 70/000/2019 SENATU AJP z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w AJP do dyscyplin naukowych

 

UCHWAŁA NR 19/000/2019 SENATU AJP z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Akademii im. Jakuba z Paradyża

UCHWAŁA NR 6/000/2020 SENATU AJP z dnia 5 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów AJP

UCHWAŁA NR 55/000/2020 SENATU AJP z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Studiów Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 61/000/2019 SENATU AJP z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzorów uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez AJP

UCHWAŁA NR 67/000/2019 SENATU AJP z dnia 22 października 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w AJP

UCHWAŁA NR 27/000/2019 SENATU AJP z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów dyplomów doktorskich wydawanych przez Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 76/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie dokumentacji zaliczeń i egzaminów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 6/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 26/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w AJP

ZARZĄDZENIE NR 49/0101/2020 REKTORA AJP z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 8/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad obejmowania statusem poufności prac dyplomowych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 55/0101/2017 REKTORA AJP z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietyzacji studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oceniających jakość zajęć dydaktycznych i jakość wykonywanych obowiązków przez pracowników administracyjnych

ZARZĄDZENIE NR 113/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 29 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietyzacji studentów i słuchaczy studiów podyplomowych oceniających jakość zajęć dydaktycznych i jakość wykonywanych obowiązków przez pracowników administracyjnych

 

ZARZĄDZENIE NR 83/0101/2016 REKTORA AJP z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i tryb przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 77/000/2019 SENATU AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 61/000/2016 SENATU AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża

UCHWAŁA NR 47/000/2020 SENATU AJP z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Kształcenia w Akademii im. Jakuba z Paradyża

ZARZĄDZENIE NR 77/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 1 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 

ZARZĄDZENIE NR 57/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania godzin dydaktycznych w AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 59/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad organizowania i dokumentowania studiów podyplomowych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

UCHWAŁA NR 72/000/2019 SENATU AJP z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów podyplomowych i kursów w AJP

 

ZARZĄDZENIE NR 58/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 62/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z ukończeniem studiów podyplomowych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

ZARZĄDZENIE NR 122/0101/2018 REKTORA AJP z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad i trybu informowania o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej w AJP

ZARZĄDZENIE NR 33/0101/2019 REKTORA AJP z dnia 15 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu informowania o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Back to top