Projekt Akademia Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego dotyczy oferty spotkań edukacyjnych w dwóch odrębnych pracowniach:

Pracownia fizyczna: mgr Agata Jacko

W ramach niniejszej pracowni realizowany jest blok tematyczny „Woda i inne ciecze”, podczas którego poruszone są tematy:

a) „Własności wody i innych cieczy”,

b) „Co pływa, co tonie?;

c) „Eksperymenty z wodą”,

d) „Inny rodzaj cieczy”.

Pracownia matematyczna:  mgr Tomasz Walkowiak

W ramach niniejszej pracowni realizowany jest blok tematyczny „Zabawa z geometrią”, podczas którego poruszane są tematy :

a) „Kraina brył, czyli figury z boku, z tyłu i z góry”,

b) „Konstrukcje brył geometrycznych”,

c) „Siatki brył geometrycznych”,

d) „Kreatywna geometria”.

 

Prowadzący zajęcia:

           Prowadzącymi zajęcia edukacyjne w Ośrodku są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, specjalizujący się w naukach ścisłych, którzy podejmują współpracę z pracownikami dydaktyczno-naukowymi Wydziału Humanistycznego Uczelni z obszaru pedagogiki.
Współpraca międzywydziałowa dotyczy konsultacji w zakresie budowy programu edukacyjnego (tematy, pomysły, środki dydaktyczne), który jest realizowany podczas spotkań w Ośrodku.

 

       Studenci pedagogiki - asystenci ucznia:

         W ramach studiów na kierunku Pedagogika studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim mogą skorzystać z dodatkowych działań praktycznych odbywających się w Ośrodku Edukacyjnym „Czym skorupka za młodu” w ramach projektu Akademii Małego Naukowca. Podczas spotkań edukacyjnych w Ośrodku, studenci stają się „asystentami ucznia”, mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych dla dziećmi w wieku 6-9 lat, dzięki którym mają szansę wzbogać, rozszerzać i dopełniać nabywane w toku studiów kompetencje pedagogiczne, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela. Podczas działań praktycznych w Ośrodku, studenci poznają swoistość profesji pedagogicznej, doświadczą różnych sposobów rozwiązywania zaistniałych trudności, które pojawiają się podczas profesjonalnej działalności dydaktyczno-wychowawczej w szkole.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top