Jesteśmy instytucją bardzo młodą i nowoczesną, ale możemy pochwalić się również unikatowymi zbiorami na skalę ogólnopolską. Jest to możliwe dzięki „Archiwum Byrskich” – niezwykłemu zbiorowi listów, fotografii, scenariuszy i innych materiałów po Irenie i Tadeuszu Byrskich – niezwykłych twórcach teatralnych, którzy w latach 60. tworzyli również w Gorzowie. Dzięki uprzejmości ich dzieci: Agnieszki, Katarzyny i Krzysztofa, posiadamy np. listy Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Witolda Gombrowicza, Alberta Camusa, Jerzego Grotowskiego i innych twórców teatralnych i literackich.

Galeria sztuki Punkty Widzenia mieści się w budynku Biblioteki Głównej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Fryderyka Chopina 52. Powstała na początku 2007 r. Głównym inicjatorem jej założenia jest Dyrektor Sławomir Jach, a koordynatorem ds. artystycznych – Jacek Lauda, satyryk, pracownik Działu Nauki i Wydawnictw Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Działalność Punktów Widzenia zainaugurowała wystawa malarstwa Krzysztofa Swaryczewskiego „Miłość to jedyne wyjście”. W tym samym roku akademickim przestronne, nowoczesne wnętrza galerii-biblioteki gościły wielkoformatowe abstrakcyjne obrazy znanego gorzowskiego malarza Wojciecha Plusta. Następnie pokazano wystawę „Z Archiwum Ireny   i Tadeusza Byrskich”. Znalazły się na niej: unikatowa korespondencja z wielkimi Polakami, np. Gombrowiczem, Miłoszem czy Herbertem, a także scenariusze, zaproszenia, zdjęcia  i pamiątki. Na ścianach biblioteki przy ul. Fryderyka Chopina zawisły też fotografie Pawła Chary, dokumentujące jego podróże po Indiach, oraz wielkanocne instalacje uczniów gorzowskiego Liceum Plastycznego.

Mimo że Punkty Widzenia istnieją od niedawna, doskonale wpisały się w mapę kulturalną Gorzowa Wielkopolskiego, a sprzyjające warunki, w jakich funkcjonują, przychylność władz uczelni dla przedsięwzięć kulturalnych oraz zaangażowanie pracowników i przyjaciół, wróżą im długą i pomyślną działalność.

 

Siedziba:
Biblioteka Wydziału Humanistycznego
ul. Teatralna 25

Medioteka Goethe-Institut przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnia nauczycielom języka niemieckiego najnowsze  materiały dydaktyczne i literaturę fachową z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego. Zbiory są stale aktualizowane.

Medioteka znajduje się w Bibliotece Wydziału Humanistycznego przy ulicy Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim i jest czynna w dni powszednie od 8.00 do 15.00

a w piątki do godziny 17.00 (oprócz piątków bezpośrednio przed świętami)

W piątki od godziny 15.00 do 16.30 dyżury pełni doradca Medioteki Goethe- Institut.

tel. 95 7216047

 

Doradca medioteki:
Sławomir Szenwald (sszenwald@pwsz.pl)

Baza materialna


Biblioteka Wydziału Humanistycznego im. prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko powstała na bazie Biblioteki Języków Obcych. Intensywny rozwój uczelni, a przede wszystkim wzrost liczby studentów kierunków pedagogicznych i filologii polskiej oraz umiejscowienie biblioteki przy Instytucie Humanistycznym wpłynęło na decyzję przekształcenia Biblioteki Języków Obcych w Bibliotekę Wydziału Humanistycznego.

W wysoce zautomatyzowanej bibliotece, która pełni funkcję wypożyczalni i czytelni, studenci mogą korzystać ze zbiorów w wolnym dostępie do półek.

 Do dyspozycji czytelników są 23 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne do powielania (ksero, skaner, drukarka) oraz urządzenia, które przy użyciu legitymacji elektronicznej pozwalają użytkownikowi na samodzielne wypożyczanie i zwrot książek.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 25 tys. woluminów wydawnictw zwartych i ponad 3 tys. egzemplarzy dokumentów elektronicznych (wśród tych zbiorów znajdują się filmy fabularne i dokumentalne w wersji oryginalnej, materiały egzaminacyjne, słowniki w wersji elektronicznej, pomoce do nauki wymowy, książki w wersji audio). Ponadto w bibliotece prenumerowane są 54 tytuły czasopism specjalistycznych.

Zbiory gromadzone przez Bibliotekę Wydziału Humanistycznego obejmują głównie książki z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Największa część z nich to pozycje dotyczące językoznawstwa i psychologii, kultury, historii i nauk medycznych. Dużą część zbiorów stanowią książki w językach niemieckim i angielskim.

W Bibliotece Wydziału Humanistycznego działa Medioteka Instytutu Goethego gromadząca wydawnictwa zwarte i elektroniczne. Jest to efekt umowy o współpracy, jaką podpisała nasza uczelnia z Goethe Institut w Warszawie.
Ze zbiorów tych mogą korzystać nauczyciele języka niemieckiego oraz osoby uczące się tego języka.

Link do informacji o Mediotece Instytutu Goethego: http://ajp.edu.pl/medioteka-goethe-institut.html

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top