|       |   EN

SKŁAD RADY WYDZIAŁU TECHNICZNEGO

 

Grupa nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych

prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak - Dziekan 

dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas - Prodziekan  

 

Grupa nauczycieli akademickich posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr han. inż. Andrzej Błaszczyk

prof. dr hab. inż. Andrzej Handkiewicz

prof. dr hab. inż. Stanisław Rawicki

prof. dr hab. inż. Marek Soiński

dr hab. inż. Bogusław Borowiecki

dr hab. inż. Grzegorz Szwengier

dr hab. inż. Andrzej Wójcik

Grupa nauczycieli akademickich nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

dr inż. Anna Bieda

 

Grupa studentów wydziału, będących przedstawicielami samorządu studenckiego

Mikołaj Bałdyga

Bartłomiej Herszel

Szarlotta Lemieszewska

Damian Marczuk

Grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickim

mgr Małgorzata Cywińska 

 

Back to top