Regulaminy Studiów obowiązujące od 2 września 2016 r.:

Regulamin studiów wprowadzony Uchwałą Senatu nr 1/000/2016 Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 września 2016 roku

Pobierz plik (01-16 US załącznik - Regulamin Studiów.pdf) Regulamin Studiów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Pobierz plik (Uchwała Senatu.pdf) Uchwała Senatu

 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW OPUSZCZAJĄCYCH AKADEMIĘ IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Kwestura informuje, że warunkiem podpisania karty obiegowej jest brak zobowiązań finansowych wobec Uczelni.
Wpłat w KASIE można dokonać tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też prosimy o regulowanie wszystkich opłat
za pośrednictwem banku. Karty obiegowe nie będą podpisywane na podstawie bankowego dowodu wpłaty
(moment spełnienia świadczenia / wniesienia wpłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Uczelni).

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top