Szanowni Państwo, 

 

zapraszamy na imprezy sportowo-rekreacyjne, dzięki którym możecie Państwo pomóc dzieciom ze świetlic srodowiskowych
w Gorzowie Wielkopolskim.

Aby wziąć udział w jednym z wydarzeń wystarczy przynieść czekoladę, która zostanie przekazana dzieciom. 

Zachęcamy do włączenia się w akcję.  

 

Szczegóły poniżej.

P4230149W związku z organizowanymi w Zielonej Górze w dniu 5 grudnia 2017 roku eliminacjami wojewódzkimi Akademickich Mistrzostw Polski w futsalu mężczyzn, bardzo prosimy o zgłaszanie się chętnych osób które chciałyby wziąć udział w powyższej imprezie sportowej. Zawodnikami mogą być studenci do 28 roku życia i  etatowi pracownicy uczelni z tytułem magistra. Zgłoszenia do 30 grudnia br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Osób Niepełnosprawnych AJP  zaprasza studentów niepełnosprawnych do wzięcia udziału w turnieju w kręgle. Miejsce wydarzenia to Kręgielnia "Bowling Słowianka".  Turniej odbędzie się 27 listopada br., o godzinie 17.30. 

Szczegóły poniżej. 

20171017 164647Po raz kolejny, w dniu 17 października  2017 roku w Bibliotece Głównej przy ul. F. Chopina 52 spotkali się brydżyści z Gorzowa i okolic, aby walczyć w II Turnieju Brydża Sportowego o Puchar JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej. Zawody wygrali Barbara Guziewicz i Ryszard Łokcik z Gorzowa. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali również nagrody książkowe oraz zaproszenie na przyszłoroczny Międzynarodowy Kongres Brydżowy w Sławie. Pełne wyniki zmagań przy "zielonym stoliku" znajdują się na stronie www.brydzlubuski.pl. Organizatorami turnieju była sekcja gier umysłowych ACSiT AJP oraz Lubuski Związek Brydża Sportowego.

 

brydż fotoSekcja gier umysłowych ACSiT oraz Lubuski Związek Brydża Sportowego serdecznie zapraszają do udziału w II Akademickim Turnieju Brydża Sportowego o Puchar JM Rektor Akademii m. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, który odbędzie sie w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 16.30 w Bibliotece Głównej AJP przy ul. F. Chopina 52. Zapisy par u Pana Grzegorza Pogodzińskiego przed turniejem.

Koło Promocji i Rozwoju WOLONTARIUSZ zaprasza społeczność AJP do aktywnego udziału w ogólnogorzowskiej akcji POLA NADZIEI.We wszystkich obiektach uczelnianych wolontariusze już od początku października będą rozprowadzać cebulki żonkili.

Zebrana kwota zostanie przekazana na rzecz Hospicjum im. św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

 RUCH TURYSTYCZNY

W OBSZARACH LEŚNYCH I CHRONIONYCH

 

            Dnia 31 maja 2017 roku pracownicy Zakładu Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki oraz Katedry Uwarunkowań Rozwoju Turystyki i Rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Nadleśnictwa Kłodawa, Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR oraz Fundacji na rzecz Akademii w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowali  III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”.

Konferencja odbyła się w Auli Rektorskiej przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

            Konferencję uroczyście otworzył JM Prorektor ds. Studenckich,  dr Przemysław Słowiński. 

            Głównym celem konferencji było przedstawienie wyników badań dotyczących problemów rozwoju turystyki oraz rekreacji ruchowej w Polsce, w obszarach leśnych i chronionych. Zaproponowano następujące wiodące zagadnienia:

- lasy i obszary chronione jako przestrzeń dla turystyki i rekreacji,

- turystyka zrównoważona w obszarach leśnych i  chronionych,

- zagospodarowanie turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne w obszarach leśnych i chronionych,

- marketing turystyki i rekreacji w obszarach leśnych i chronionych,

- kształtowanie produktu turystycznego w oparciu o zasoby i walory lasów i obszarów chronionych,

- determinanty zwiększenia ruchu turystycznego i aktywności rekreacyjnej w obszarach leśnych i chronionych,

- ekoturystyka, turystyka przyrodnicza, salwaturystyka,

- wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych  na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka,

- presja turystyczna w obszarach leśnych i chronionych, jej skutki i możliwości ograniczenia negatywnych wpływów,

- nowe trendy ruchu turystycznego w lasach i obszarach chronionych, metody badań oraz nowoczesne technologie stosowane w ocenie skutków rekreacji ruchowej.

            W konferencji czynny udział zadeklarowały 22 osoby, reprezentanci 5 ośrodków naukowych, a mianowicie: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Nadleśnictwa Kłodawa, Roztoczańskigo Parku Narodowego oraz Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR.  Ostatecznie w  konferencji wzięło udział 14 prelegentów, którzy wygłosili 13 referatów oraz 32 gości, pracowników naukowych, pracowników nadleśnictw Kłodawa, Barlinek, Bogdaniec, Mieszkowice, Myślibórz i Smolarz oraz studentów kierunku turystyka i rekreacja. W sumie w konferencji uczestniczyło 45 osób.

Wprowadzenie do tematu konferencji wygłosiła pani profesor Wanda Staniewska-Zątek, były pracownik Akademii im. Jakuba z Paradyża, prezentując krótką historię ochrony przyrody w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania pierwszych jej form prawnych (parków, rezerwatów), turystyki na obszarach z dominacją walorów przyrody, edukacji przyrodniczej na kierunkach „turystyka i rekreacja” w  i jej efektów, które obecnie można obserwować w obszarach leśnych czy  chronionych.

            W pierwszej części konferencji, której przewodniczył dr hab. prof. nadzw. Ludwik Lipnicki, wygłoszono 6 referatów, w większości  o charakterze aplikacyjnym, a mianowicie: mgr Paweł Cieniuch z ZPKWL zaprezentował referat pt. „Lubuskie Parki Krajobrazowe a rodzaje turystyki”, prof. dr hab. Leszek Jerzak z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił referat „Turystyka przyrodnicza na przykładzie Muzeum Bociana Białego w Kłopocie”, mgr Tomasz Kalembkiewicz oraz mgr Aleksandra Popiołek z Nadleśnictwa Kłodawa ukazali „Działania Nadleśnictwa Kłodawa podejmowane w celu rozwoju turystyki przyrodniczej” oraz dr Marek Maciantowicz, reprezentujący Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze zaprezentował „Duże projekty turystyczne realizowane na terenie RDLP w Zielonej Górze”. Dwa kolejne referaty, o podłożu bardziej teoretycznym, to: „Turystyka na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego”, który wygłosiła dr Marta Kisiel z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz „Wpływ wybranych form rekreacji ruchowej w obszarach leśnych i chronionych na zdrowie i sprawność fizyczną człowieka”, który zaprezentowała dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska z Uniwersytetu Szczecińskiego.

            W części drugiej konferencji, której przewodniczyła dr hab. prof. nadzw. Danuta Umiastowska, wygłoszono również 6 referatów. Pierwszy referat, współautorski, wygłosił dr Andrzej Kijowski z  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazując problem „Antropopresji w Zespole Parków Krajobrazowych: Chełmskiego i Nadwiślańskiego na przykładzie wybranych obszarów testowych”. Następny referat, również współautorski (dr Tadeusz Grabowski, Roztoczański Park Narodowy, dr Krzysztof Kałamucki, dr Wioleta Kałamucka, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), zaprezentowała dr Jolanta Kijowska z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który w przekroju historycznym ukazywał „Udostępnianie Roztoczańskiego Parku Narodowego dla turystyki na tle rozwoju infrastruktury”. Kolejny referat  współautorski (dr Arkadiusz Wołoszyn) zaprezentowała dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn, a dotyczył on Wartości prozdrowotnych i rekreacyjnych tradycyjnie zbieranej roślinności leśnej oraz grzybów”. Dr Jolanta Kijowska omówiła zagrożenia dla rezerwatów, wynikające z ich usytuowania w mieście na przykładzie rezerwatów znajdujących się w granicach Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego (“Przyszłość rezerwatów w miastach na przykładzie Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego”). Ostanie dwa referaty stanowiły novum w dotychczas prezentowanej tematyce, a mianowicie dr Piotr Lupa oraz mgr Dominik Zajączkowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawili „Wartość rekreacyjną zbiorników wodnych w koncepcji świadczeń ekosystemów. Przykład Jeziora Wapieńskiego.”, a dr  Sabina Ren, reprezentująca Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wygłosiła referat pt. „Tajny klient w rzeczywistości gorzowskich biur podróży”.

            Konferencję zakończono ożywioną dyskusją wywołaną tradycyjnie już przez panią dr hab. prof. nadzw. Wandę Staniewską – Zątek oraz wyrażono potrzebę  podejmowania tej tematyki w przyszłości.

            W imieniu Organizatorów Konferencji serdecznie dziękuję JM Rektor, pani prof. dr hab. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej za stworzenie możliwości organizowania na naszej uczelni konferencji naukowych oraz honorowy patronat, pani Dyrektor ZPKWL za przekazanie  materiałów promocyjnych dotyczących parków krajobrazowych województwa lubuskiego, Nadleśnictwu Kłodawa za przekazanie notatników i płyt CD oraz słodkości  oraz Działowi Promocji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za przekazanie drobnych upominków i materiałów piśmienniczych uczestnikom konferencji. Natomiast wszystkim uczestnikom, zarówno prelegentom jak i słuchaczom, dziękujemy za udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ruch turystyczny w obszarach leśnych i chronionych”. Jesteśmy przekonani, że podjęta tematyka jest na tyle istotna dla naszego regionu, że z pewnością będzie kontynuowana w kolejnych edycjach konferencji.

Dr Jolanta Kijowska

Sekretarz Konferencji

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

2 Obra 18Sekcja kajakowa ACSiT serdecznie zaprasza studentów i  pracowników wraz z rodzinami na drugi już spływ kajakowy rzeką Obrą w dniu 17 czerwca br. Koszt 40 zł od osoby, trasa Stary Dworek - Bledzew, na koniec imprezy planowane jest ognisko ( napoje i kiełbaski we własnym zakresie) Chętni proszeni są o kontakt z mgr Tomaszem Walkowiakiem tel. 608300303

Akademickie Centrum Sportu i Turystyki

Lokalizacja

Kontakt

Back to top