|       |   EN

 

1. Organizator:

Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS, Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

2. Termin i miejsce imprezy:

12.05.2022r. (czwartek), godz. 11.00, boiska WZS UZ w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48

3. Uczestnicy:

–  studenci i pracownicy lubuskich szkół wyższych Lubuskiego,

– członkowie lubuskich klubów AZS.

4. Regulamin rozgrywek siatkówki plażowej kobiet i mężczyzn:

Turniej jest wojewódzką kwalifikacją do turnieju AMP

W Akademickich Mistrzostwach Polski 2021/2022 mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, zgłoszeni przez Klub AZS działający na uczelni którą reprezentują, w tym: a) studenci do ukończenia 28. roku życia (osoby urodzone po 30.09.1993 r.), b) uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku), c) etatowi pracownicy uczelni - absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra - zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu), minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Mistrzostw, d) absolwenci, którzy zakończyli studia w roku akademickim 2021/2022 - do końca tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2021/2022).

W Akademickich Mistrzostwach Polski nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze oraz uczestnicy studiów podyplomowych.

Turniej będzie rozgrywany zgodnie  z przepisami PZPS.

5. Regulamin rozgrywek tenisa ziemnego i bocci:

W tych zawodach mogą brać udział studenci, doktoranci oraz pracownicy wyższych uczelni Lubuskiego którzy są członkami AZS i posiadają ważną legitymację członkowską.

          

6. Nagrody.

 Zdobywcy miejsc 1 - 3 otrzymają okolicznościowe statuetki.

7. Zasady finansowania.

Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat. Organizator zapewnia posiłek oraz wodę dla wszystkich uczestników zawodów.

Koszty dojazdu drużyn z Gorzowa Wlkp. ponosi Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS.

8. Zgłoszenia do zawodów

Zgłoszenie do zawodów  należy przesłać do  09.05.2022r. na adres: Lubuska Organizacja Środowiskowa AZS ul. Prof. Szafrana 6 65-516 Zielona Góra lub na adres mailowy: zielonagora@azs.pl

                 

9. Osoba odpowiedzialna:

Marek Lemański – tel. 603239376, e-mail: mareklem@op.pl

 

     Prezes LOŚ AZS

     Marek Lemański

 

 

Back to top