W ostatnich dniach maja 2017 roku 4-osobowa delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża pod przewodnictwem JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej przebywała w polskim Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu w rejonie trockim (Litwa). Nasza delegacja realizowała program szkoleniowy, jednocześnie uczestnicząc w uroczystościach szkolnych. W tym samym czasie odbyła się uroczysta akademia, podczas której szkoła otrzymała status gimnazjum oraz  imię Longina Komołowskiego.

Do gimnazjum uczęszcza 99 uczniów. Od 2009 roku szkołą kieruje Pani Agnieszka Sakowicz (Agnieška Sakovič) oraz dwoje zastępców: Liudmila Narkevič oraz Vaclav Gudalevič. Grono Pedagogiczne liczy łącznie 24 osoby.

W czasie naszego pobytu w Połukniu została podpisana umowa patronacka pomiędzy AJP a Gimnazjum im. Longina Komołowskiego. Dokument, zapewniający uczniom opiekę naukowo-dydaktyczną sygnowały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i dyrektor Gimnazjum Agnieszka Sakowicz.

dr Halina Uchto

Pobierz plik (Połuknia, Gimnazjum2.pdf) Fotorelacja

 

 

Wizyta w Wilnie w ramach programu Erasmus

W maju 2012 roku reprezentacja PWSZ w Gorzowie  Wielkopolskim w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i dr Przemysław Słowiński gościła na Litwie.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top