W dniach 9-15 kwietnia 2017 na zaproszenie Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus-Senftenberg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ gościli w Cottbus prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska i mgr Sławomir Szenwald.

W czasie ich wykładów studenci BTU mogli zapoznać się z tematyką badań prowadzony przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych oraz z aktualną tematyką związaną z polskim systemem pomocy społecznej. Studenci BTU przedstawiali swoje projekty badawcze, w których porównywali systemy pomocy społecznej Polski i Niemiec. Prof. Beata Orłowska oraz Sławomir Szenwald zachęcali studentów i pracowników BTU do wspólnych publikacji i projektów porównawczych dotyczących pogranicza polsko- niemieckiego.

W ramach pobytu odbyły się spotkania robocze z Dziekanem prof. Ulrichem Paetzoldem, w czasie których omówiono szereg spraw organizacyjnych dotyczących studentów z wymiany erasmusowej i programu studiów.

Uczestnicy programu Erasmus+ zostali zaproszeni do kilku instytucji związanych z pomocą społeczną w Cottbus i Torgau, w których zapoznali się z codzienną pracą socjalną.

 

prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska, mgr Sławomir Szenwald

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top