W ramach współpracy PWSZ i Hochschule für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde przebywali nw. pracownicy naszej Uczelni:

- mgr Przemysław Nisiewicz, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych: STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS),
- mgr Joanna Kupczyk, Zakład Organizacji i Obsługi Rekreacji i Turystyki (w celach szkoleniowych: STT - STAFF TRAINING).

Tematy wygłoszonych wykładów:
1. Projektmanagement in der Theorie und Praxis Zarządzanie projektem w teorii i praktyce,
2. EU-Fördermittelantragstellung, Hinweise zu Chancen und Risiken bei der Antragstellung Przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
3. Tatsachen über Polen, Woiwodschaft Lebus und Stadt Gorzów Fakty i liczby o Polsce, Województwie Lubuskim i Gorzowie Wielkopolskim,
4. Wirtschaft und Tourismus in Polen Gospodarka i turystyka w Polsce,
5. Darstellung der Fachhochschule in Gorzów Prezentacja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wykłady prowadzone były dla studentów kierunku magisterskiego „Nachhaltiges Tourismusmanagement" a opiekunem merytorycznym i organizacyjnym był profesor Hartmut Rein. Udział w programie Erasmus+ pozwala na nawiązanie współpracy między jednostkami, wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie metod kształcenia i organizacji w pokrewnych dziedzinach edukacji.

Joanna Kupczyk
Przemysław Nisiewicz


       

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top