W czwartek, 4 X 2012 r. zaprosiliśmy naszych Gości z Ukrainy: prof. W. Welykoczego i prof. M. Soję z Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka  z Iwano-Frankowku na wycieczkę krajoznawczą do Berlina.

Realizacja części zajęć dydaktycznych w ramach krótkoterminowych praktyk

W dniach 23 - 27 kwietnia 2012 r.  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przebywało ośmiu studentów Instytutu Turystyki Narodowego Uniwersytetu Podkarpackiego im. Wasyla Stefanyka z Iwano – Frankowska wraz z opiekunką dr Oleksandrą Łysenko.

Na zaproszenie p.o. Rektora Pana prof. Igora Cependy 31 marca 2012 roku w Narodowym Uniwersytecie Podkarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku  na Ukrainie gościła  Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – przewodnicząca prac jury i autorka tekstu dyktanda VIII edycji Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej. Konkurs otworzył prof. Igor Cependa

Lokalizacja

Kontakt

Back to top