W dn. 23-27 XI 2016 r. delegacja naszej Uczelni pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, JM Rektor przebywała w Iwano-Frankiwsku w ramach programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się wykłady dla studentów, spotkania z władzami i wykładowcami Uniwersytetu, podczas których

W dniach 3-9 VI 2016 roku wziąłem udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie. Impreza ta odbywa się co dwa lata, skupiając badaczy schulzologów i artystów inspirujących się dziełem Schulza z całego świata, a szczególnie z Polski i z Ukrainy, co sprzyja nawiązywaniu i rozwijaniu obustronnych kontaktów kulturalnych, a także popularyzacji twórczości drohobyckiego pisarza. Festiwal obfituje w liczne wydarzenia: spektakle teatralne, projekcje filmowe, wernisaże sztuk plastycznych, koncerty, spotkania z najwybitniejszymi tłumaczami, literatami i artystami z wielu krajów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top