W dniach 3-9 VI 2016 roku wziąłem udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu na Ukrainie. Impreza ta odbywa się co dwa lata, skupiając badaczy schulzologów i artystów inspirujących się dziełem Schulza z całego świata, a szczególnie z Polski i z Ukrainy, co sprzyja nawiązywaniu i rozwijaniu obustronnych kontaktów kulturalnych, a także popularyzacji twórczości drohobyckiego pisarza. Festiwal obfituje w liczne wydarzenia: spektakle teatralne, projekcje filmowe, wernisaże sztuk plastycznych, koncerty, spotkania z najwybitniejszymi tłumaczami, literatami i artystami z wielu krajów.

Organizatorami festiwalu byli: Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, Fundacja „Muzeum i Festiwal Brunona Schulza” w Drohobyczu oraz Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schulza” w Lublinie, a szczególną rolę pełni Wiera Meniok, szefowa Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego w Drohobyczu; współorganizatorami i parterami byli m.in.: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytut Książki w Krakowie, Instytut Polski w Kijowie.

Istotną częścią festiwalu schulzowskiego były konferencje: historyczno-socjologiczna oraz literaturoznawczo-kulturowa. Ta ostatnia, zatytułowana Bruno Schulz a współczesna teoria kulturowa, skupiła badaczy dzieła Schulza nie tylko z Polski i Ukrainy, ale również z Anglii, Stanów Zjednoczonych, Francji czy z Japonii. Na tej sesji naukowej, odbywającej się w dniach 6-7 VI 2016 roku, wygłosiłem referat pt. W stronę "Mesjasza"- horyzont interpretacji schulzowskich. W trakcie konferencji miała miejsce również prezentacja i promocja monografii naukowej podsumowującej wcześniejszy Festiwal Brunona Schulza w Drohobyczu, w której zamieszczony został mój artykuł pt. Księga, teksty i konteksty – hermeneutyki całości i części jako strategie interpretacyjne prozy Brunona Schulza w ujęciu intertekstualnym. (W: Bruno Schulz: teksty i konteksty. Materiały VI Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu/_____ _____: ______ i _________. _____i___ VI _i__________ _________ _____ ______ _ ________i. Red. W. Meniok, ________ – Drohobycz: ______ 2016).

DR ARKADIUSZ KALIN

Lokalizacja

Kontakt

Back to top