W dn. 23-27 XI 2016 r. delegacja naszej Uczelni pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, JM Rektor przebywała w Iwano-Frankiwsku w ramach programu Erasmus+.

W trakcie pobytu odbyły się wykłady dla studentów, spotkania z władzami i wykładowcami Uniwersytetu, podczas których

omówiono zagadnienia związane z realizacją wspólnych projektów, w tym organizowanie wspólnych konferencji naukowych, koncepcję wydawania wspólnych publikacji naukowych, a także organizację konkursów dla studentów, wymianę studentów oraz wiele innych tematów związanych ze współpracą.

W sobotę 26 listopada odbyła się XII edycja Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Mistrzynią ortografii została Olesia Spodaryk ze Lwowa.

Po zakończeniu konkursu odbyło się spotkanie JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej z jego uczestnikami i organizatorami.

 

dr Halina Uchto

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Zagranicą

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top