Już trzeci rok Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizuje programu „dyplom obu uczelni” na kierunku zarządzanie, specjalność manager turystyki -  studia II stopnia (magisterskie).

Podpisane porozumienie z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina) pozwala studentom

uzyskać tzw. „podwójny dyplom” studiów magisterskich: uczelni macierzystej i dyplom uczelni partnerskiej.

W piątek 9 grudnia 2016 roku przed międzynarodową komisją odbyły się pierwsze obrony prac magisterskich. Dyplom magistra naszej uczelni otrzymały:

  1. Mariana Mostsipan (tytuł pracy: Tworzenie mechanizmów ekonomicznych regulacji stanu rozwoju turystyki w obwodzie tarnopolskim);
  2. Anastasiia Shal (tytuł pracy: Ekonomiczne uzasadnienie rozwoju innowacyjnego produktu turystycznego Iwano-Frankiwska);
  3. Khrystyna Smal (tytuł pracy:  Festiwale jako priorytetny rodzaj turystyki eventowej  w iwano-frankiwskim obwodzie (w latach1991-2014): organizacja, rozwój, doświadczenie).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

dr H. Uchto

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top