Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej. W dniach 9-13 marca 2018 r. przebywaliśmy w gościnnym uniwersytecie Università degli Studi di Salerno realizując zajęcia dydaktyczne. Oprócz tematów dotyczących obszarów naszych kompetencji indywidualnych (pedagogicznych – Anna Dobrychłop; socjologicznych – Paweł Prüfer), przedstawiliśmy grupom studentów zagadnienie dotyczące polskiej recepcji włoskiej literatury, którego wybitnym reprezentantem jest noblista Luigi Pirandello. Nadaliśmy takiej perspektywie analitycznej interpretację o charakterze pedagogiczno-psychologicznym (L’opera di Luigi Pirandello nella prospettiva dell’analisi pedagogica e sociologica. La visione interdisciplinare di una pedagoga e di un sociologo polacchi). Żywe zainteresowanie taką perspektywą i życzliwe przyjęcie treści przedłożonych w wykładzie potwierdziły aktualność i żywotność dzieł klasyków literatury i nauki, które charakteryzuje ponadczasowość tego, co najbardziej w tych obszarach wartościowe. Podczas zajęć i spotkań na uczelni zaprezentowaliśmy nasze najnowsze monografie naukowe, będące efektem międzynarodowej współpracy naukowej, zwłaszcza polsko-włoskiej, a które to ukazały się dzięki rzetelnemu i życzliwemu wsparciu Władz naszej uczelni oraz Wydawnictwa.

Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer

 

 

 

 

W dniach 15 – 19 maja 2017 r. na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwo Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przebywała na wymianie dydaktycznej w ramach stypendium Erasmus+ pani dr Angela Maria di Romito z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (Włochy).

Program Erasmus+ jest interesującą ofertą edukacyjną i szkoleniową, która z powodzeniem i zainteresowaniem jest wykorzystywana zarówno przez studentów jak i pracowników dydaktycznych.  Kolejny już raz mogłem zrealizować kilkudniowy pobyt zagraniczny(13-17 marca 2017) w gościnnym i zaprzyjaźnionym z naszą uczelnią uniwersytecie w Salerno we Włoszech.

W dniach 22-28 maja 2016 roku dzięki otrzymanemu grantowi Programu Erasmus+ miałam możliwość przebywać w Uniwersytecie w Salerno (Università degli Studi di Salerno).

Lokalizacja

Kontakt

Back to top