|       |   EN

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ma prawo do nadawnia stopnia:

  • doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

 

Back to top