Kierunek: PEDAGOGIKA  (profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 lata (6 semestrów).

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 3-miesięczne praktyki.

 

Po I roku studiów student wybiera:

- specjalność pedagogika wczesnoszkolna, specjalizacje:

  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: pedagogika przedszkolna,
  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia;

- specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalizacje:

  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: promocja zdrowia,
  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny;

- specjalność pedagogika terapeutyczna, specjalizacje:

  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: animaloterapia,
  • nauczycielska, specjalność dodatkowa: asystent rodziny.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top