Kierunek:  PEDAGOGIKA studia II stopnia  (profil praktyczny)

studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 2 lata (4 semestry)

 

Student wybiera specjalność:

  • specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z animaloterapią,
  • specjalne potrzeby edukacyjne dziecka z arteterapią,
  • terapia pedagogiczna z animaloterapią,
  • terapia pedagogiczna z arteterapią.

Uruchomienie specjalności uzależnione jest od zgloszenia się odpowiedzniej liczby studentów określonej w Uchwale Senatu AJP.

Absolwent jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w: szkolnictwie i placówkach oświatowych (absolwentom studiów drugiego stopnia dają możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, animacji kulturalnej i pomocy społecznej, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, a także instytucjach profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedzliwości. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top