|   EN

Terminy i miejsce rekrutacji

Rekrutacja na jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (10 semestrów, 5 lat)

 

trwa do dnia 21 lutego 2020 r.

 

1 krok - zarejestruj się na stronie www.ajp.edu.pl 

2 krok - złóż dokumenty rekrutacyjne (podanie, świadectwo dojrzałości, 3 zdjęcia, dowód opłaty rekrutacyjnej, dowód odobisty do wglądu) w terminie do 21 lutego 2020 r. w dziekanacie Wydziału Humanistycznego, ul. Teatralna 25, pokój 121, czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do uczelni najpóźniej do dnia 21 lutego 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top