Rejestracja internetowa

                kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018             

                  czynna będzie przez cała dobę, do 1 września 2017 r.   do godz. 12.00             

                            www.ajp.edu.pl     zakładka: rekrutacja ogólna

 

 

                              Termin składania dokumentów

                          

                                         od  21 sierpnia   do   1 września  2017 r.

Miejsce - Punkty Rekrutacyjne w Bilbiotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Fryderyka Chopina 52    

otwarte w dni powszednie w godzinach 10.00 - 16.00

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do AJP najpóźniej dnia 1 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnej turze rekrutacji, jeśli zostanie ogłoszona.

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top