|       |   EN

Uczelnia dostępna

Akademia im. Jakuba z Paradyża otrzymała dofinansowanie Projektu: "Akademia równych szans - zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie wewnętrznych procesów i procedur, w szczególności rekrutacji, kształcenia oraz działalności naukowej, uwzględniając wszystkie rodzaje niepełnosprawności oraz 6 obszarów dostępności.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. do 31.10.2023 r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie znajduje się w poszczególnych artykułach tematycznych poniżej.

Prezentujemy Państwu książkę pt.: "AKADEMIA RÓWNYCH SZANS Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych" pod redakcją naukową dr Anny Dobrychłop.

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

Informujemy, że od marca 2020 roku studenci oraz pracownicy AJP mogą bezpłatnie skorzystać z usług psychologa.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z jednym z dwóch dostępnych psychologów.

 Zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami oraz pracowników AJP do skorzystania z usług Konsultanta edukacyjnego.

Back to top