|       |   EN

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

1. Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);

2. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego:

- Uwolnij się od stresu i lęku,

- O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji,

- Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- Trening umiejętności społecznych, Profilaktyka uzależnień behawioralnych);

3. Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami (tylko dla pracowników AJP);

4. Szkolenia z procedur na rzecz równych szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych oraz na rzecz dostępności (tylko dla pracowników AJP);

5. Szkolenia z Systemu OnDemand (tylko dla pracowników AJP). 

 

Szkolenia z savoir-vivre'u wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i ze zdrowia psychicznego trwają 7 godzin dydaktycznych.

Miejsce szkoleń: AJP przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

ZAPRASZAMY!

Back to top