W dniu 25 maja 2017 r. w Skwierzynie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowaną przez JM Rektora AJP  prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, 
a Liceum Ogólnokształcącym im. Ireny Sendler, reprezentowanym przez p.o. Dyrektora Liceum mgr Marię Lewińską.

Akademia, w ramach podpisanego porozumienia będzie wspierać merytorycznie  Liceum w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w AJP.

 

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran       

 

        

W dniach 15 – 19 maja 2017 r. na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwo Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przebywała na wymianie dydaktycznej w ramach stypendium Erasmus+ pani dr Angela Maria di Romito z Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (Włochy).

W okresie 27 – 31 marca 2017 r.  miałem możliwość udziału w programie Erasmus+ (Staff teaching assignments), w ramach którego prowadziłem zajęcia dydaktyczne dla studentów Frederick  University na Cyprze, jednego z partnerów  naszej uczelni w programie Erasmus+.

Realizację przedsięwzięcia ułatwiła i koordynowała dr Petroula Mavrikiou, Dziekan Wydziału Business Administration Accounting & Finance, która kilka lat temu odwiedziła naszą uczelnię. Program pobytu obejmował przede wszystkim prowadzenie zajęć w ramach koncepcji CLIL (Content and Language Integrated Learning) - czyli zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe. Przeprowadziłem serię zajęć pt. Developing Speaking Skills through Problem Solving Exercises ze studentami różnych specjalności, m.in. architektury i farmacji. W zajęciach brali udział również wykładowcy Frederick University, co było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z tego typu formą zajęć i różnych innych kwestii dotyczących prowadzenia procesu edukacyjnego. Oprócz prowadzenia zajęć i ich omówienia było też wiele możliwości spotkań i rozmów  z wieloma pracownikami i studentami cypryjskiej uczelni. Ciekawym rozwiązaniem, które wprowadzają też inne uczelnie są tzw. Dni Erasmusa, w trakcie których wykładowcy z różnych uczelni partnerskich realizują w tym samym okresie  swoje programy  indywidualne, co daje możliwości poszerzenia wiedzy o kontekstach edukacyjnych różnych krajów i nawiązanie nowych kontaktów zawodowych. W trakcie mojego pobyt podobny program realizowała też  dr Aitziber Nunez Zabaleta  z University of The Basque Country. W ramach wspólnych spotkań z kadrą i studentami dokonałem prezentacji Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i zachęcałem do wizyty w naszej uczelni i poszerzenia wspólnych działań edukacyjnych w ramach program Erasmus+.

Mirosław Kwiatkowski

Zakład Języka Angielskiego AJP

Pobierz plik (Cypr Prezentacja1.pdf) Fotorelacja z wyjazdu

 

W dniach 9-15 kwietnia 2017 na zaproszenie Brandenburgische Technische Universitaet Cottbus-Senftenberg (Niemcy) w ramach programu Erasmus+ gościli w Cottbus prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska i mgr Sławomir Szenwald.

Grzegorz Musiałowicz, radny Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zdobył tytuł Gorzowskiego Mistrza Ortografii. Dyktando odbyło się w ramach VI Festiwalu Kultury Europejskiej. Tekst został przygotowany przez panią prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską - JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża.

W zmaganiach z polską ortografią mógł wziąć udział każdy, kto chciał sprawdzić swoje umiejętności dotyczące zasad poprawnej pisowni. 

Tekst dyktanda odczytała prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Zdaniem uczestników dyktando było trudne. Gorzowskim Mistrzem Ortografii został Grzegorz Musiałowicz – radny Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, który otrzyma z rąk Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej pióro marki Waterman oraz książkę. Drugie miejsce zajął Alan Rogalski – dziennikarz działu sportowego „Gazety Lubuskiej”, a laureatką III miejsca została Agata Sendecka – dziennikarka TVP3 Gorzów Wielkopolski. Laureaci otrzymali książki sygnowane przez uczelniane wydawnictwo.

 

Barbara Kuska

 

http://radiogorzow.pl/radio-gorzow/wiadomosci/grzegorz-musialowicz-gorzowskim-mistrzem-ortografii/

http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/gorzow-wielkopolski/a/gorzow-ma-mistrza-ortografii-a-ty-ile-bledow-bys-zrobil-wideo-zdjecia,12081774/

http://www.egorzowska.pl/pokaz,miasto,7746,mamy_gorzowskiego_mistrza_ortografii_i_tekst_dyktanda,

http://gorzow.tvp.pl/30785372/zmierzyli-sie-z-dyktandem-w-walce-o-tytul-mistrza-ortografii

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na obchody 70 lecia osadnictwa tatarskiego na ziemiach zachodnich. Spotkanie będzie również dotyczyło promocji książki pt. " Tatarzy w Polsce po 1945 roku. Historia. Religia. Tożsamość."

Podsumowanie obchodów odbedzie się 5 maja br., o godz. 16.00 w Gmachu WIMP przy ul.Sikorskiego 107,  I piętro, sala nr 102.

 

Program w załączniku.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję pt. " Inżynieria innowacji 2017", która odbędzie się 21 kwietnia 2017r., przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 6, sala nr 301.

Konferencja naukowa  Inżynieria innowacji 2017  jest kontynuacją cyklicznej konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Zmiana nazwy konferencji to obok zwrócenia się jej tematyką do bieżących zagadnień środowiska inżynierskiego, także prezentacja nowych wymagań dla procesu kształcenia w Uczelni realizowanych we współpracy ze środowiskiem gospodarczym. Sesje konferencji wypełnią prezentacje osiągnięć naukowych pracowników Wydziału, Uczelni oraz osób zgłoszonych do udziału w konferencji, w tym najlepsze prace dyplomowe naszych absolwentów. Zapewne wiele prac będzie dokumentować możliwości pracowni Laboratorium Środowiskowego. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty z wybranych zagadnień nauk technicznych prowadzone przez Partnerów konferencji.

 

------------------------

Monika Stefanek

Lokalizacja

Kontakt

Back to top