|   EN

Aktualności

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz z gorzowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych  zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. „Jaka Polska w Unii Europejskiej? Jaka Unia Europejska dla Polski?”


z udziałem dra hab. Jacka Barcika prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dra hab. Tomasza Grzegorza Grosse (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Beaty Piskorskiej prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Team Europe).

Seminarium odbędzie 03.12.2020 r. w godz. 15:00-16:30 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac53ef30602984e398a78eae818598576%40thread.tacv2/1606809553150?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%2226a80604-fdbc-497a-b2b1-eaa7600bb96d%22%7d).  

Specjalnie dla studentów Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dedykowane było webinarium nt: Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. 


Ekspertem był Pan Sergiusz Łukasiewicz – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Prelegent przedstawił propozycje pomocy finansowej dla Polski w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Zaznaczył, że planowane są większe inwestycje w transformację cyfrową oraz klimatyczną. Zaprezentował także, jakie są aktualnie możliwości otrzymania środków finansowych dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Słuchacze zostali również poinformowani o ofercie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz zachęcani do korzystania z bezpłatnych usług specjalistów.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ClickMeeting, a kolejne planowane jest na 14.12. br., na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

uwaga ważna informacja

 

 

Komunikat Nr 16/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

 

 

Komunikat Nr 16/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na intensywne warsztaty z języka migowego w zakresie edukacji. Cykl warsztatów składa się z trzech spotkań i jest dedykowany studentów kierunków pedagogicznych.

Daria Pachulska

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z ekspertem z cyklu „LOGISTYKA PRAKTYCZNIE”.  Spotkanie odbędzie się w dniu 03.12.2020 o godzinie 12:00 na platformie MS Teams.


Prelegentem będzie Pani Daria Pachulska, która jest kierownikiem działu logistyki w firmie produkującej opakowania drewniane głównie dla automotive Holzverpackung Hüfingen . Więcej informacji o firmie na stronie https://holzverpackung-huefingen.com/pl/

Warto podkreślić, że Pani Daria jest studentką Wydziału Ekonomicznego Akademii.

Spotkanie jest dedykowane studentom dziennym kierunku logistyka (wszystkie roczniki), jeśli studiują Państwo na innym kierunku i chcą uczestniczyć w spotkaniu, proszę wysłać maila do dr Eweliny Gutowskiej (egutowska@ajp.edu.pl).

allegro logo7 grudnia 2020 roku w godzinach 9:30-10:30 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się webinarium Bezpieczne zakupy w sieci, który zostanie przeprowadzony przez eksperta Działu Bezpieczeństwa serwisu Allegro.


W ramach wykładu słuchacz pozyska wiedzę m.in. na temat:

Jak modele biznesowe stosowane przez sprzedawców wpływają na poziom bezpieczeństwa kupujących?

Jak dokonywać bezpiecznych płatności w sieci?

Jakie uprawnienia przysługują kupującym?

Gdzie szukać pomocy w przypadku napotkania problemów podczas zakupów internetowych?

Co zrobić, aby podnieść poziom swojego bezpieczeństwa?

Spotkanie organizowane jest ramach programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poprzez wypełnienie linku rejestracyjnego, który zostanie udostępniony wkrótce.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

widok na uczestników webinarium onlineW dniu 24 listopada 2020 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce integracji europejskiej oraz relacjom polsko-niemieckim w okresie kryzysu pandemicznego. W związku z warunkami sanitarnymi miała ona charakter zdalny. Organizatorami przedsięwzięcia były: Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie. Współorganizatorzy to: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny AJP, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Euroregion Pro Europa Viadrina,


Otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Prorektor ds. nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz David Gregosz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Prelegentów oraz słuchaczy przywitali także prof. AJP dr hab. Beata Orłowska – Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Wykład inauguracyjny „Kryzys a deformacja demokracji” wygłosił prof. dr hab. Ireneusz P. Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. W pierwszym panelu moderowanym przez dr Małgorzatę Trocką (Prodziekan Wydziału Ekonomicznego AJP) została podjęta problematyka funkcjonowania Unii Europejskiej w sytuacji różnorodnych kryzysów. Wzięli w niej udział  dr hab. Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW), dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner (WNPiD UAM) oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski).

Panel drugi, moderowany przez prof. AJP dr hab. Beatę Orłowską (Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP) miał charakter naukowo-praktyczny, a jego problematyka dotyczyła relacji polsko-niemieckich. Wzięli w nim udział: Leo Mausbach (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie), dr hab. prof. UJ Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. UJ Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) oraz Krzysztof Szydłak (Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina).

Trzeci panel dotyczył różnych płaszczyzn kryzysów i był moderowany przez dr Aleksandrę Szczerbę (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP). Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM, AJP), dr Juliusz Sikorski (WAiBN AJP), mgr Arkadiusz Sójka (WNPiD UAM), dr Tomasz Marcinkowski (Wicedyrektor ACSNiE, WAiBN AJP) oraz dr Sabina Ren (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP).

Zapis obrad już w tym tygodniu będzie dostępny na kanale Youtube (informacja zostanie podana na stronie internetowej naszej Akademii)

Back to top