17 maja 2017 był zaplanowany jako dzień kultury europejskiej.

Uczelnia partnerska z Francji – Uniwersytet Lotaryński, po raz kolejny zaznaczyła swoją obecność na naszym Festiwalu właśnie tego dnia.

Przed południem miały miejsce trzy różne wydarzenia: wystawa fotograficzna, wykład Eryka Thouron oraz tradycyjny Konkurs Wiedzy o Kulturach i Językach Europejskich, a wszystkie te wydarzenia zapowiedział i otworzył dr Przemysław Słowiński, Prorektor ds. Studenckich.

We wszystkich trzech wydarzeniach uczestniczyła młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego, która uczy się języka francuskiego i którą na nasze zaproszenie przyprowadziła romanistka z tego liceum Pani Monika Gręzicka. 

Najpierw licealiści i nasi studenci z zaciekawieniem obejrzeli wystawę fotograficzną „Po drugiej stronie lustra”, którą komentowała Bożena Pomykała-Kukorowska, aktorka gorzowskiego teatru i jednocześnie nasza studentka.

Następnie wszyscy udali się na wykład kulturowy Eryka Thouron , który jak zawsze dostał gorące oklaski. Wiele razy ten pasjonat historii i sztuki przybliżał nam sylwetki wybitnych artystów francuskich. Tym razem opowiedział o wielkiej malarce impresjonizmu - Berthe Morisot.

Ostatnim wydarzeniem przedpołudniowym była siódma już edycja Konkursu Wiedzy o Kulturach i Językach Europejskich. Nasi nauczyciele akademiccy przygotowali odpowiednie zestawy pytań, a drużyny składające się ze studentów i licealistów na te pytania odpowiadali. Nasz gość z Francji Eryk Thouron miał za zadanie prowadzenie punktacji. Konkurs ma charakter zabawy i istotnie zarówno widzowie jak i uczestnicy dobrze się bawili. Ci ostatni dostali na pamiątkę dyplomy i drobne gadżety uczelniane.

 

Sporządziła:

Jolanta Plust

koordynator współpracy z zagranicą

Szanowni Państwo, 

Biblioteka Główna w okresie letnim będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. W soboty BG będzie nieczynna.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystość WRĘCZENIA DYPLOMÓW w AJP, która odbędzie się 7 lipca 2017r. o godz. 10.00 w Auli im. prof. Stanisława Kirkora, przy ul. Fryderyka Chopina 52.

W dniach 8.05.-12.05. odbyłem w ramach programu Erasmus+ szkolenie w laboratorium fonetycznym Instytutu Antropologii Ewolucyjnej im. Maksa Plancka w Lipsku.

Moim głównym celem było zapoznanie się z metodami badań fonetyczno-artykulacyjnych oraz ze służącymi do nich urządzeniami. W czasie wizyty udostępniono mi niemal bez ograniczeń aparat USG z hełmem stabilizującym i odpowiednio przygotowanym stanowiskiem, EGG (elektroglottograf, czyli nieinwazyjne urządzenie rejestrujące stopień zwarcia strun głosowych) oraz NVS (Nasalance Visualization System, czyli urządzenie z odpowiednim oprogramowaniem do niezależnego pomiaru ciśnienia z kanału ustnego i nosowego). Poza tym mogłem się zapoznać z urządzeniami do nagrywania wielościeżkowego oraz z pozostałym wyposażeniem laboratorium.

W ramach pracy z opisanym powyżej sprzętem wykonałem przede wszystkim wiele dynamicznych zapisów USG obrazujących głoski polskie i ich połączenia. Jako ciekawostkę dołączam klatkę ukazującą wymowę polskiej samogłoski e w moim wykonaniu.

Oprócz nauki obsługi urządzeń oraz poznania ich zalet i ograniczeń w kontekście prowadzonych przeze mnie badań odbyłem wiele inspirujących rozmów i dyskusji z pracownikami laboratorium.

Poza tym odwiedziłem przy okazji swoje byłe miejsce pracy, Instytut Sorabistyki Uniwersytetu Lipskiego, gdzie 11.05. wygłosiłem wykład na temat języka kaszubskiego (https://sorb.philol.uni-leipzig.de/hsb/zarjadowanja-a-aktiwity/prednosk-wo-kasubscinje/).

Prof. nadzw. dr hab. Lechosław Jocz

Szanowni Państwo,

w imeniu JM Rektor prof. dr hab Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej informujemy, iż Akademia im. Jakuba z Paradyża została uhonorowana ZŁOTYM CERTYFIKATEM - UCZELNI LIDERÓW 2017 w IV Edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych w roku 2017.

Celem programu jest identyfikacja najlepszych uczelni w kraju, oraz dopasowanej do rynku pracy oferty edukacyjnej, praktycznych zajęć oraz wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem biznesowym.

 Przyznanie certyfikatu przez Komisję oznacza, że AJP stara się kształcić liderów, czyli osoby kreatywne, innowacyjne i twórcze. Dba o dobre kontakty z otoczeniem gospodarczym i biznesowym, stwarza dogodne warunki do kształcenia inwestując w innowacje edukacyjne oraz przygotowuje studentów do pracy zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej.

Według ekspertów Komisji Certyfikacyjnej "Akademia im. Jakuba z Paradyża mocno wrosła w krajobraz lubuskich instytucji o charakterze strategicznym, przez co stała się jednym z kluczowych partnerów mających bezpośredni wpływ na perspektywy rozwoju, nie tylko Gorzowa Wielkopolskiego, ale także całego regionu."

Barbara Kuska

 

 

W dniach 9-11.06.2017 w Akademie Sankelmark w Oeversee w Szlezwiku-Holsztynie odbyło się polsko-niemieckie sympozjum „Nowa obca ojczyzna / Die neue fremde Heimat”, w którym aktywny udział wzięli pracownicy naukowi naszej Akademii.  Dr Małgorzata Czabańska-Rosada naświetliła problem przyswajania obcego dziedzictwa na przykładzie cmentarzy Nowej Marchii. Dr Katarzyna Taborska natomiast mówiła o Landsbergu / Gorzowie Wielkopolskim w kontekście przemianowania miasta i wymiany substancji społecznej. W obradach i towarzyszących im dyskusjach uczestniczyło sześciu studentów filologii germańskiej: Karolina Saugut, Marlena Kowalczyk, Natalia Molik, Nicole Lewandowski, Kacper Adamski i Ikmet Yasharov, którzy przy okazji odbywali praktykę translatorską i nauczycielską. Opiekę naukową nad konferencją, która odbywała się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, sprawowali Prof. dr hab. Hannelore Scholz-Lübbering (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz dr Christian Pletzing (Akademie Sankelmark).  Podczas trzech dni obrad wygłoszono dziewięć referatów, którym towarzyszyły ożywione dyskusje i warsztaty. W sympozjum wzięli udział znani badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Niemczech. Wymiana myśli i doświadczeń zaowocuje w najbliższej przyszłości podjęciem nowych inicjatyw badawczych i rozwojowych o charakterze  międzynarodowym. Gorzowscy studenci zaprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego do tematyki obrad i wyróżniali się wysoką kulturą osobistą. W trakcie pobytu mieli oni także możliwość zwiedzenia pobliskiego portowego miasta Flensburg, położonego nad Zatoką Flensburską i odbyli krótką wycieczkę do Danii. Pobyt studentów finansowany był przez niemiecki Bundestag.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Pobierz plik (Wykładowcy i studenci.pdf) Fotorelacja

14 czerwca 2017 roku w Auli im. Prof. Stanisława Kirkora przy ul. F. Chopina 52, w budynku numer 5, odbyło się absolutorium będące zwieńczeniem projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”, podczas którego przemówienie wygłosiła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

          W uroczystości uczestniczyli: Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju - dr Arkadiusz Wołoszyn, Prorektor ds. Studenckich - dr Przemysław Słowiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego – dr Dorota Skrocka, Dziekan Wydziału Technicznego –dr Andrzej Kuciński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim – Pani Dorota Sidorowicz, pracownicy naukowo - dydaktyczni Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Moderatorem całej uroczystości był Dyrektor Biblioteki im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża - Sławomir Jach.

         Mali Absolwenci ubrani w birety, odebrali dyplomy ukończenia Akademii, a także upominki z rąk Prorektora ds. Studenckich – Przemysława Słowińskiego i Dyrektora Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” – Marty Wawrzyniak. Następnie odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie dodatkowej działalności praktycznej studentom drugiego roku kierunku pedagogika Akademii im. Jakuba z Paradyża, którzy przez cały okres trwania projektu towarzyszyli dzieciom, będąc asystentami Małych Naukowców. Certyfikaty wręczone zostały przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską.

            Gratulację Małym Absolwentom złożyła Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, która jednocześnie wręczyła list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego. Na koniec głos zabrała Magdalena Lewandowska, studentka drugiego roku pedagogiki, która w imieniu studentów będących asystentami dzieci, podzieliła się doświadczeniami i przeżyciami z odbytych zajęć podczas projektu.

          Absolutorium zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igittur”. Po opuszczeniu Auli przez orszak rektorski, Mali Absolwenci wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielami i asystentami wykonywali pamiątkowe zdjęcia, a w tle usłyszeć można było piosenkę „Wakacje”.

 

Fotorelacja: Monika Stefanek

Lokalizacja

Kontakt

Back to top