W dniu 5 grudnia 2019 r.  JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk płk. Grzegorza Dyrki – Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze oraz ppłk. Adama Kotaraka – Komendanta Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim

      

            Zakład Języka Polskiego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Biskupa Pluty w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zapraszają do udziału w XII interdyscyplinarnej konferencji naukowej pod hasłem

W dniach 25-26 listopada 2019 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowo-szkoleniowa pod honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego oraz JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża, pt. "Twój wiek – Twoim atutem w pracy i w czasie wolnym”.

Biuro Osób Niepełnosprawnych AJP

ul. Teatralna 25, pokój 21

tel. 506 402 869

Pełnomocnikiem Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów
dr Anna Dobrychłop
e-mail: annadobrychlop@o2.pl, bon@ajp.edu.pl

Referent ds. studentów niepełnosprawnych

mgr Agata Zawadzka

e-mail: bon@ajp.edu.pl

Uzyskasz: PORADĘ, POMOC i NIEZBĘDNE INFORMACJE.

Niepełnosprawny student AJP w Gorzowie Wielkopolskim może liczyć na:

  • pomoc materialną w formie stypendium socjalnego dla osoby niepełnosprawnej
  • pomoc w przygotowaniu materiałów w postaci elektronicznej
  • wsparcie psychologiczne i szkolenia w zakresie asertywności
  • informację, poradę i pośrednictwo Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych w kontaktach z dziekanami, prorektorami, wykładowcami, itd.
  • zorganizowanie egzaminów w formie alternatywnej (forma alternatywna nie oznacza zwolnienia z egzaminu lub przeprowadzenia go w uproszczonej postaci, ale dostosowanie egzaminu do specyficznych potrzeb osoby niepełnosprawnej).


Rada Niepełnosprawnych Studentów

Drodzy Studenci!

Dobrze wiemy, że nie zawsze jest nam lekko żyć i jak czasami trudno jest mówić o naszej niepełnoprawności. Obojętne, kogo z nas i w jakim stopniu niepełnosprawność dotknęła. Jednak nie musi tak być. Przecież wielu osobom udowodniliśmy, a przede wszystkim sobie, że damy radę!

Decydując się na studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, już stawiliśmy czoła naszym problemom. Nie wstydźmy się naszej niepełnosprawności, spróbujmy iść przez życie z podniesioną głową.

Pomóc nam w tym pragną także władze Uczelni oraz stowarzyszenia studenckie. Dla Was powołano Radę Studentów Niepełnosprawnych przy Pełnomocniku Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.

Pamiętajcie, że od nas zależy, jak wykorzystamy dane nam szanse.

Jeśli chcesz z nami kreować środowisko akademickie- zapraszamy!

Kontakt: bon@ajp.edu.pl

Przewodniczący RNS Kajetan Sługocki

W piątek 15 listopada 2019 roku w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku odbyła się XV edycja Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy.  Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie.

Mistrzynią Ortografii 2019 roku została Daryna Slypczuk z Kijowa.

 

 

Konkurs na stronach www:

https://www.youtube.com/watch?v=z230riG01qQ

https://pnu.edu.ua/blog/2019/11/15/16252/

 

Pobierz plik (sprawozdanie z konkursu.pdf) sprawozdanie z konkursu.pdf

Pobierz plik (fotorelacja.pdf) Fotorelacja

Pobierz plik (lista uczelni.pdf) lista uczelni.pdf

Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf) wyniki konkursu.pdf

Lokalizacja

Kontakt

Back to top