Wieloletnie relacje z ośrodkiem akademickim w Salerno we Włoszech owocują realizacją współpracy międzyuczelnianej. W dniach 9-13 marca 2018 r. przebywaliśmy w gościnnym uniwersytecie Università degli Studi di Salerno realizując zajęcia dydaktyczne. Oprócz tematów dotyczących obszarów naszych kompetencji indywidualnych (pedagogicznych – Anna Dobrychłop; socjologicznych – Paweł Prüfer), przedstawiliśmy grupom studentów zagadnienie dotyczące polskiej recepcji włoskiej literatury, którego wybitnym reprezentantem jest noblista Luigi Pirandello. Nadaliśmy takiej perspektywie analitycznej interpretację o charakterze pedagogiczno-psychologicznym (L’opera di Luigi Pirandello nella prospettiva dell’analisi pedagogica e sociologica. La visione interdisciplinare di una pedagoga e di un sociologo polacchi). Żywe zainteresowanie taką perspektywą i życzliwe przyjęcie treści przedłożonych w wykładzie potwierdziły aktualność i żywotność dzieł klasyków literatury i nauki, które charakteryzuje ponadczasowość tego, co najbardziej w tych obszarach wartościowe. Podczas zajęć i spotkań na uczelni zaprezentowaliśmy nasze najnowsze monografie naukowe, będące efektem międzynarodowej współpracy naukowej, zwłaszcza polsko-włoskiej, a które to ukazały się dzięki rzetelnemu i życzliwemu wsparciu Władz naszej uczelni oraz Wydawnictwa.

Anna Dobrychłop, Paweł Prüfer

 

 

 

 

Koordynatorzy i studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża otrzymali podziękowania za zaangażowanie i ofiarność podczas zbiórki na rzecz Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wielkopolskim.

Kwotę jaką udało się zebrać na rzecz Hospicjum wyniosła 1834,29 zł. 

W dniach 26-28 marca 2018 r. pracownice Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik Zakładu Języka Niemieckiego) i dr Anna Bielewicz-Dubiec oraz dr Magdalena Witkowska z Zakładu Języka Angielskiego odbyły wizytę na uniwersytecie w Namur w Belgii w ramach programu Erasmus+, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu opanowania języka obcego oraz dydaktyki języka angielskiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się. W trakcie wizyty odbyły się spotkania z wykładowcami Wydziału Języków Nowoczesnych (Ecole des Langues Vivantes), były liczne okazje do wymiany myśli i doświadczeń związanych z kształceniem na kierunku filologia niemiecka i angielska. Pracownice obserwowały i asystowały w zajęciach językowych oraz z literatury angielskiej. Miłą niespodzianką było uczestnictwo w święcie wiosny (Frühlingsfest). Wizytę na Université de Namur okazała się być owocnym i bardzo interesującym doświadczeniem.

Magdalena Witkowska 

 

 

 

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na spotkanie z prof. dr hab. Robertem Trabą

„Wymyślić region ! – kulturowa sukcesja w procesie zadomawiania na pograniczu polsko-niemieckim”

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Aula - ul. Teatralna 25

godz. 15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 2018 r. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się uroczyste przekazanie czeku na dofinansowanie projektu Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI. Wniosek AJP znalazł się na 5 miejscu na 28 ocenionych pozytywnie projektów (wnioski na 4 i 5 miejscu otrzymały tą samą liczbę punktów). Czek z rąk przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Leszka Gajdy odebrała JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Pani Rektor podkreśliła, że pieniądze wykorzystane zostaną na rozwój kadry, na rozwój dydaktyki, certyfikowane szkolenia dla studentów. Okres realizacji projektu określony jest od 01.08.2018 r. do 31.07.2022 r. Efektami projektu będą:

 1. Wyposażenie laboratorium logistycznego  (Wydział Ekonomiczny).
 2. Szkolenia certyfikowane dla studentów (512 osób).
 • Wydziału Technicznego  - kierunek informatyka, mechanika i budowa maszyn.
 • Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - kierunek bezpieczeństwo narodowe.
 • Wydziału Humanistycznego - kierunek turystka.
 1. Wizyty studyjne dla 512 studentów.
 2. Szkolenia kadry dydaktycznej (80 osób).
 3. Szkolenia dla kadry kierowniczej i administracyjnej (42 osoby).
 4. System zarządzania treścią i obiegiem dokumentów.
 5. Platforma e-learningowa.
 6. System obsługi dydaktyki w chmurze.

Przedstawiciel MNiSW Pan Leszek Gajda dodał, że jest to jedna z najwyższych przyznanych kwot dofinansowania, 7 377 120,63 zł. Uczelnia pracuje od lat na swój rozwój, złożyła stosowny, dobrze uzasadniony wniosek, stąd przyznana kwota.

Pani Rektor, podsumowując, dodała, że komisja doceniła możliwości i kilkunastoletni wysiłek Uczelni.

Ewelina Wikońska

Rzecznik Prasowy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

Kursy realizowane przez

Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz zapytania ofertowe

w ramach projektu Lubuska Inicjatywa Integracji Cudzoziemców (LIIC)

 

Rozpoczęła się rekrutacja studentów i kwalifikacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019.

  

 

Terminy składania dokumentów na wyjazdy:

-   studentów na studia – 13 kwietnia 2018 r.

-   studentów na praktyki – 18 maja 2018 r.

-   pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celach szkoleniowych – 30 maja 2018 r.

Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników, niezbędne dokumenty, lista uczelni partnerskich i więcej informacji na temat programu Erasmus+ w zakładce AKADEMIA/ Program Erasmus informacje o programie Erasmus+ oraz w poszczególnych zakładkach dotyczących wyjazdów:

wyjazdy studentów na studia

wyjazdy studentów na praktykę

wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

wyjazdy szkoleniowe pracowników.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top