|   EN

Aktualności

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na intensywne warsztaty z języka migowego w zakresie edukacji. Cykl warsztatów składa się z trzech spotkań i jest dedykowany studentów kierunków pedagogicznych.

Daria Pachulska

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z ekspertem z cyklu „LOGISTYKA PRAKTYCZNIE”.  Spotkanie odbędzie się w dniu 03.12.2020 o godzinie 12:00 na platformie MS Teams.


Prelegentem będzie Pani Daria Pachulska, która jest kierownikiem działu logistyki w firmie produkującej opakowania drewniane głównie dla automotive Holzverpackung Hüfingen . Więcej informacji o firmie na stronie https://holzverpackung-huefingen.com/pl/

Warto podkreślić, że Pani Daria jest studentką Wydziału Ekonomicznego Akademii.

Spotkanie jest dedykowane studentom dziennym kierunku logistyka (wszystkie roczniki), jeśli studiują Państwo na innym kierunku i chcą uczestniczyć w spotkaniu, proszę wysłać maila do dr Eweliny Gutowskiej (egutowska@ajp.edu.pl).

allegro logo7 grudnia 2020 roku w godzinach 9:30-10:30 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się webinarium Bezpieczne zakupy w sieci, który zostanie przeprowadzony przez eksperta Działu Bezpieczeństwa serwisu Allegro.


W ramach wykładu słuchacz pozyska wiedzę m.in. na temat:

Jak modele biznesowe stosowane przez sprzedawców wpływają na poziom bezpieczeństwa kupujących?

Jak dokonywać bezpiecznych płatności w sieci?

Jakie uprawnienia przysługują kupującym?

Gdzie szukać pomocy w przypadku napotkania problemów podczas zakupów internetowych?

Co zrobić, aby podnieść poziom swojego bezpieczeństwa?

Spotkanie organizowane jest ramach programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium poprzez wypełnienie linku rejestracyjnego, który zostanie udostępniony wkrótce.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

dr Andrzej Kuciński

widok na uczestników webinarium onlineW dniu 24 listopada 2020 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce integracji europejskiej oraz relacjom polsko-niemieckim w okresie kryzysu pandemicznego. W związku z warunkami sanitarnymi miała ona charakter zdalny. Organizatorami przedsięwzięcia były: Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie. Współorganizatorzy to: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny AJP, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Euroregion Pro Europa Viadrina,


Otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Prorektor ds. nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz David Gregosz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Prelegentów oraz słuchaczy przywitali także prof. AJP dr hab. Beata Orłowska – Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Wykład inauguracyjny „Kryzys a deformacja demokracji” wygłosił prof. dr hab. Ireneusz P. Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. W pierwszym panelu moderowanym przez dr Małgorzatę Trocką (Prodziekan Wydziału Ekonomicznego AJP) została podjęta problematyka funkcjonowania Unii Europejskiej w sytuacji różnorodnych kryzysów. Wzięli w niej udział  dr hab. Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW), dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner (WNPiD UAM) oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski).

Panel drugi, moderowany przez prof. AJP dr hab. Beatę Orłowską (Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP) miał charakter naukowo-praktyczny, a jego problematyka dotyczyła relacji polsko-niemieckich. Wzięli w nim udział: Leo Mausbach (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie), dr hab. prof. UJ Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. UJ Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) oraz Krzysztof Szydłak (Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina).

Trzeci panel dotyczył różnych płaszczyzn kryzysów i był moderowany przez dr Aleksandrę Szczerbę (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP). Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM, AJP), dr Juliusz Sikorski (WAiBN AJP), mgr Arkadiusz Sójka (WNPiD UAM), dr Tomasz Marcinkowski (Wicedyrektor ACSNiE, WAiBN AJP) oraz dr Sabina Ren (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP).

Poniżej nagrania z konferencji:
 
Unia Europejska wobec kryzysów
 
Kryzys a deformacja demokracji - prof. I.P Karolewski (Uniwersytet w Lipsku)
 
Polska i Niemcy – sąsiedztwo w sytuacji kryzysu czy kryzys sąsiedztwa?
 
 
Zapraszamy do oglądania?

logo - Nowoczesne Zarządzanie BiznesemW dniu 23 listopada 2020 roku w godzinach 9:15-10:15 odbyłp się webinarium „Nie stój – inwestuj” na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, który przeprowadził Pan Tomasz Bilski - Dyrektor Inwestycyjny w Credit Agricole. W wykładzie wzięli udział studenci i pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego.


Wykład realizowany jest wspólnie z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 Słuchacz na wykładzie uzyskuje wiedzę m.in. o tym:

  • Kto może zostać inwestorem?
  • Czym różni się rynek finansowy od instrumentu finansowego?
  • Co oferuje polski rynek kapitałowy?
  • Jaka jest zależność pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem?
  • Czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej?
  • Jakie są korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę?
  • Jak giełda wpływa na gospodarkę?
  • Co nam pozwala osiągnąć sukces na giełdzie?

dr Andrzej Kuciński

uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

VII TRANSGRANICZNA KONFERENCJA NAUKOWA ROZWÓJ NA PERYFERIACHSzanowni Państwo,

zapraszamy na „Transgraniczną Konferencję. Rozwój na peryferiach? Polska-Niemcy-UE wobec kryzysu”, odbędzie się we wtorek 24 listopada 2020 w godz. 9.00 - 15.00 na żywo na ZOOM:

https://kas-de.zoom.us/j/91350622486 


Jest to cykliczne wydarzenie organizowane w Gorzowie Wielkopolskim, na pograniczu polsko-niemieckim przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Współorganizatorzy: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział Gorzowski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział Gorzowski oraz Euroregion Pro Europa Viadrina.

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie relacji polsko-niemieckich w kontekście wyzwań jakie stoją obecnie przed Europą. Jednoczesne wystąpienia i dyskusje pozwolą na prezentację powyższej problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej w wielu wymiarach: kulturowym, gospodarczym, politycznym i samorządowym. Problematyka planowanych spotkań będzie dotyczyła: przyszłości Unii Europejskiej, relacji polsko-niemieckich, kryzysu pandemicznego, Wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE, kryzysu klimatycznego, problemów dezinformacji, rozwoju regionów peryferyjnych oraz pogranicza polsko-niemieckiego. Konferencja stworzy przestrzeń debaty o Europie jako wspólnocie wartości, bazującej na solidarności i subsydiarności, a także przyszłości UE w kontekście nowych wyzwań politycznych, klimatycznych i ekonomicznych.

Polacy i Niemcy w Europie - książka monografiaNakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się właśnie monografia „Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume”. Aż pięć rozdziałów tej publikacji stworzyli badacze z Akademii im. Jakuba z Paradyża.


Prof. AJP dr hab. Beata A.Orłowska w rozdziale „Das Studienfach >Interkulturelle und regionale Erziehung< - Vorbereitung zukünftiger Pädagog*innen und Lehrer*innen auf die Arbeit im multikulturellen Umfeld der Grenzregion” przedstawia proces przygotowania przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Autorka porusza zagadnienie wprowadzenia do programu kształcenia nauczycieli przedmiotu edukacja regionalna i międzykulturowa.

Prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska w rozdziale „Wybrane teksty nowego pogranicza niemiecko-polskiego jako akademicki materiał dydaktyczny” zajmuje się wybranymi metodami przedstawiania literatury nowego polsko-niemieckiego pogranicza w ramach literaturoznawczych kursów akademickich.

W rozdziale autorstwa Prof. AJP dr hab. Arkadiusza Kalina ”Teoretyczne podstawy dydaktyki pograniczy polsko-niemieckich (przykład lubuski)” analizowane są teoretyczne koncepcje  stosowane w dydaktyce polsko-niemieckich pograniczy. Autor przedstawia w nim również naukowo-dydaktyczny projekt przedmiotu literatura pogranicza, od lat realizowany w naszej Uczelni.

Celem rozdziału dr Małgorzaty Czabańskiej-Rosady „Das Fremde als das Eigene wahrnehmen – studentische Workshops und Projekte als praxisbezogene Erforschung der Grenzregion”  jest przedstawienie metod, form i efektów pracy studentów germanistyki i polonistyki, które stosowane są i osiągane w ramach warsztatów i projektów, nakierowanych na kreatywny rekonesans polsko-niemieckiego pogranicza.

Z kolei dr Joanna Dubiec-Stach w rozdziale „Was lesen wir in Straßennamen? Einblicke in die Straßennamengebung in Landsberg an der Warthe/Gorzów Wielkopolski” analizuje zmiany w nazewnictwie ulic Landsberga an der Warthe/ Gorzowa Wielkopolskiego. Dokonana przez autorkę analiza dotyczy różnych okresów, ponieważ miasto to stało się polskie dopiero po 1945 roku.

 

Polen und Deutsche in Europa / Polacy i Niemcy w Europie: GrenzRäume, red. M. Düring, M. Junkier, K. Trybuś, R. Wilpert, Schriften des Zentrums für Osteuropastudien der Universität Kiel, t.10, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2020.

Back to top