22 listopada 2017 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiło uroczyste otwarcie Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa. Ma ono służyć studentom i służbom mundurowym w praktycznym szkoleniu oraz analizie postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Szanowni Państwo, 

w załączniku wyniki wyborów do rad wydziałów.

 

 

Szanowni Państwo, 

W dniu 20.11.2017 r. o godz. 10.00 odbedą się wybory do zgłoszonych rad wydziałów.

Szczegóły w załączniku.

 

 

 

 

Dzięki kontaktom kadry naukowej naszej Akademii z Academia Baltica w Szlezwiku-Holsztynie student II roku filologii germańskiej Kacper Adamski otrzymał stypendium umożliwiające mu udział w 26. kursie letnim dla studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. Uczestnicy kursu

Szanowni Państwo, 

Uczelniana Komisja Wyborcza powołana Uchwałą Nr 60/000/2016 Senatu AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. w związku z rozpoczęciem nowej kadencji (2018-2020) organów kolegialnych i jednoosobowych Akademii im. Jakuba z Paradyża informuje,

W kolejne, IX już z kolei Międzynarodowe Ćwiczenia Zespołów Ratowniczych w Międzyrzeczu, które odbyły się w dniach 3-5 listopada 2017 r., aktywnie zaangażowała się kadra naukowo–dydaktyczna oraz studenci naszej Akademii.

7 listopada Dział Promocji i Informacji reprezentował Akademię im. Jakuba z Paradyża podczas  IV Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego w Zielonej Górze, który odbył się pod hasłem Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość.

Dnia 28 listopada odbędzie się konferencja pn. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe na potrzeby współczesnego rynku pracy".

Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top