W dniach 9-11.06.2017 w Akademie Sankelmark w Oeversee w Szlezwiku-Holsztynie odbyło się polsko-niemieckie sympozjum „Nowa obca ojczyzna / Die neue fremde Heimat”, w którym aktywny udział wzięli pracownicy naukowi naszej Akademii.  Dr Małgorzata Czabańska-Rosada naświetliła problem przyswajania obcego dziedzictwa na przykładzie cmentarzy Nowej Marchii. Dr Katarzyna Taborska natomiast mówiła o Landsbergu / Gorzowie Wielkopolskim w kontekście przemianowania miasta i wymiany substancji społecznej. W obradach i towarzyszących im dyskusjach uczestniczyło sześciu studentów filologii germańskiej: Karolina Saugut, Marlena Kowalczyk, Natalia Molik, Nicole Lewandowski, Kacper Adamski i Ikmet Yasharov, którzy przy okazji odbywali praktykę translatorską i nauczycielską. Opiekę naukową nad konferencją, która odbywała się pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec, sprawowali Prof. dr hab. Hannelore Scholz-Lübbering (Akademia im. Jakuba z Paradyża) oraz dr Christian Pletzing (Akademie Sankelmark).  Podczas trzech dni obrad wygłoszono dziewięć referatów, którym towarzyszyły ożywione dyskusje i warsztaty. W sympozjum wzięli udział znani badacze z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Niemczech. Wymiana myśli i doświadczeń zaowocuje w najbliższej przyszłości podjęciem nowych inicjatyw badawczych i rozwojowych o charakterze  międzynarodowym. Gorzowscy studenci zaprezentowali wysoki poziom przygotowania merytorycznego do tematyki obrad i wyróżniali się wysoką kulturą osobistą. W trakcie pobytu mieli oni także możliwość zwiedzenia pobliskiego portowego miasta Flensburg, położonego nad Zatoką Flensburską i odbyli krótką wycieczkę do Danii. Pobyt studentów finansowany był przez niemiecki Bundestag.

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

Pobierz plik (Wykładowcy i studenci.pdf) Fotorelacja

14 czerwca 2017 roku w Auli im. Prof. Stanisława Kirkora przy ul. F. Chopina 52, w budynku numer 5, odbyło się absolutorium będące zwieńczeniem projektu Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”, podczas którego przemówienie wygłosiła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

          W uroczystości uczestniczyli: Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju - dr Arkadiusz Wołoszyn, Prorektor ds. Studenckich - dr Przemysław Słowiński, Dziekan Wydziału Humanistycznego – dr Dorota Skrocka, Dziekan Wydziału Technicznego –dr Andrzej Kuciński, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim – Pani Dorota Sidorowicz, pracownicy naukowo - dydaktyczni Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Moderatorem całej uroczystości był Dyrektor Biblioteki im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża - Sławomir Jach.

         Mali Absolwenci ubrani w birety, odebrali dyplomy ukończenia Akademii, a także upominki z rąk Prorektora ds. Studenckich – Przemysława Słowińskiego i Dyrektora Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu” – Marty Wawrzyniak. Następnie odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających odbycie dodatkowej działalności praktycznej studentom drugiego roku kierunku pedagogika Akademii im. Jakuba z Paradyża, którzy przez cały okres trwania projektu towarzyszyli dzieciom, będąc asystentami Małych Naukowców. Certyfikaty wręczone zostały przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską.

            Gratulację Małym Absolwentom złożyła Lubuski Kurator Oświaty – Ewa Rawa oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Renata Pliżga, która jednocześnie wręczyła list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego. Na koniec głos zabrała Magdalena Lewandowska, studentka drugiego roku pedagogiki, która w imieniu studentów będących asystentami dzieci, podzieliła się doświadczeniami i przeżyciami z odbytych zajęć podczas projektu.

          Absolutorium zakończyło się wspólnym odśpiewaniem „Gaudeamus Igittur”. Po opuszczeniu Auli przez orszak rektorski, Mali Absolwenci wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielami i asystentami wykonywali pamiątkowe zdjęcia, a w tle usłyszeć można było piosenkę „Wakacje”.

 

Fotorelacja: Monika Stefanek

Już po raz trzeci w ramach programu Erasmus+ zorganizowano warsztaty językowo-turystyczne, w których uczestniczyło łącznie 59 studentów, w tym 27. studentów kierunku turystyki i rekreacji Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz 32. studentów studiów magisterskich Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde. Trzydniowe warsztaty odbywały się w Blankensee na terenie Brandenburgii.

Szanowni Państwo,

 

W dniu 19.06.2017 r. Biblioteka Główna nieczynna. 

W dniu 13 czerwca br. w siedzibie magistratu została podpisana umowa pomiędzy Miastem Gorzowem - Urzędem Miasta, którego reprezentantem jest Prezydent Jacek Wójcicki, a Akademią im. Jakuba z Paradyża którą reprezentuje JM Rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Po raz pierwszy jako Akademia, a po raz czwarty jako Uczelnia, AJP wzięła udział w zawodach wędkarskich zorganizowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Uczestnicy mieli okazję zawalczyć o Puchar Rektora AJP oraz Prezesa Koła PZW nr 1, a także dyplomy Polskiego Związku Wędkarskiego oraz bony do sklepów wędkarskich. Nad prawidłowym przebiegiem czuwali organizatorzy i sędziowie.

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi dr. Stanisława Wacha.

Serdecznie zapraszamy

na wręczenie dyplomów ukończenia studiów

w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 w Gorzowie Wielkopolskim,

które dla absolwentów wszystkich Wydziałów odbędzie się

7 lipca 2017 r. o godz. 10.00

w Auli im. prof. Stanisława Kirkora

budynek nr 5 przy ul Fryderyka Chopina 52

 

 

Absolwenci wystąpią w togach i biretach.

Pod togą obowiązuje strój galowy.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top