Zapraszamy do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów

                                                                                                                                Międzynarodowe sukcesy zawodników ALKS AJP

 

W dniu dzisiejszym tj. 5 października 2017 r. Prorektor ds. Studentów dr Przemysław Słowiński pogratulował zawodnikom ALKS zdobytych medali i życzył sukcesów.

W dniu dzisiejszym, tj. 5 października 2017 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego klucze do mieszkania

 

 

 

INAUGURACJA   ROKU  AKADEMICKIEGO  2017/2018

(3 października 2017 r.)

 

         Szanowni Państwo

Rok temu, 3 października 2016 r., w obecności premier Rządu RP Pani Beaty Szydło, w towarzystwie parlamentarzystów lubuskich, wraz z przedstawicielami naszych władz wojewódzkich administracyjnych i samorządowych, pod duchową opieką biskupa ordynariusza naszej diecezji, w kręgu partnerów Uczelni i jej przyjaciół, w atmosferze powagi, ale i wielkiej radości, uroczyście rozpoczynaliśmy pierwszy etap działalności naszej uczelni jako Akademii im. Jakuba z Paradyża. Dziś, u progu nowego roku akademickiego możemy zdać sprawę z tej dotychczasowej (rocznej) pracy i zaprezentować wyniki działań na płaszczyźnie nauki i kształcenia, kultury i sportu oraz współpracy z szeroko pojętym środowiskiem zewnętrznym.

Nasza Uczelnia liczy obecnie około 2 400 studentów studiów I° i II° - licencjackich, inżynierskich i magisterskich, prowadzonych w formule stacjonarnej, niestacjonarnej oraz 26+, a także podyplomowych.  Uczelnię stanowią cztery wydziały: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego; Ekonomiczny; Humanistyczny oraz Techniczny. Oferujemy i prowadzimy studia na 15 kierunkach (w tym 11 licencjackich i 4 inżynierskich), a także studia drugiego stopnia na 7 kierunkach, w tym 4, na które zgodę uzyskaliśmy w roku 2017 (filologia polska, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe + administracja, mechanika i budowa maszyn, pedagogika, filologia). Siedem z prowadzonych przez Akademię kierunków ma pełną akredytację PKA. Łącznie w ramach kierunków proponujemy studentom ponad 40 specjalności.

Odnotowaliśmy intensyfikację

Data 3 października 2017 roku na trwałe wpisze się w historię naszej Uczelni i jej społeczności. Tego dnia nastąpiła bowiem druga w dziejach Inauguracja Roku Akademickiego w nowo utworzonej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
O randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż uczestniczyło w nim wielu znamienitych gości, a wśród nich Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Inaugurację poprzedziła Msza Święta na placu przy Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, koncelebrowana pod przewodnictwem JE bp. Tadeusza Lityńskiego, ordynariusza zielonogórsko-gorzowskiego. Po Mszy Władze Uczelni, członkowie Senatu, licznie zgromadzeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta do Auli im. prof. Stanisław Kirkora. Uczestniczyli w nim również uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego oraz uczniowie Liceum Mistrzostwa Sportowego.

Sezon 2017 był bardzo udany dla zawodników Akademickiego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Nasi zawodnicy zdobyli w sumie 8 medali Mistrzostw Polski i 1 medal Mistrzostw Europy Juniorów!

Medal Mistrzostw Europy Juniorów Antoniego Walickiego w biegu 4x400 m, zdobyty we włoskim Grosseto, jest pierwszym medalem na międzynarodowej imprezie dla uczelni zdobytym przez lekkoatletę. Ogromnym sukcesem jest też awans dwóch zawodniczek ALKS AJP Gorzów Wielkopolski na międzynarodowj imprezie: Agata Zieńkowicz wywalczyła awans na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy w rzucie młotem, a Olga Rzeszewska startowała w węgierskim Goor na Europejskim Festiwalu Olimpijskim w biegu 4x100 m, zajmując tam 6. miejsce.

 

Pierwszy raz w historii drużyna

Wrzesień 2017 roku był bogaty w wydarzenia międzynarodowe. Jedną z niespodzianek była wizyta gości z Węgier w AJP. Delegację węgierską reprezentowały cztery panie: Ildikó Mayer, Andrea Törökne Mezei, Andrea Matyas, Katalin Markosné Kerekes oraz pan Andor Pajrok, koordynator programu Erasmus. Delegacja Eötvös József Főiskola zapoznała się m.in.

erasmus

Podczas wizyty szkoleniowej w Stralsundzie i Wildau delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża zapoznała się m.in. ze strukturą uczelni i bazą lokalową, możliwościach uruchamiania nowych kierunków studiów. Rozmawiano o ofertach kursów i zajęć poza programem oferowanych przez uczelnie. Omawiano szczegóły dalszej współpracy w zakresie możliwości odbywania części studiów studentów uczelni, odbywania praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+ oraz zakwaterowania studentów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top