|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 9/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/2021

Komunikat Nr 9/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie legitymacji studenckich i służbowych nauczycieli akademickich
Akademii im. Jakuba z Paradyża w semestrze letnim, roku akademickiego 2020/2021


                  Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Powyższy przepis ma również zastosowanie do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (zobacz Komunikat Nr 12/140/2020 Rektora AJP z dnia 2 czerwca 2020 r.).

                   W okresie od dnia 27 lutego br. do dnia 30 września br. Minister Edukacji i Nauki ograniczył funkcjonowanie uczelni, w tym Akademii im. Jakuba z Paradyża, poprzez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia MEiN z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 363).

                      W związku z powyższym legitymacje studenckie i służbowe zachowują ważność do dnia 29 listopada 2021 r. i nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w budynkach Akademii im. Jakuba z Paradyża w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 8/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża


Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 11 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 15 marca br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia;
 7. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie
z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 8/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego w Akademii im. Jakuba z Paradyża


Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP z dnia 11 marca 2021 r. o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim, w związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, począwszy od dnia 15 marca br. do dnia 31 marca br., zmienia się formę kształcenia „hybrydowego” na kształcenie wyłącznie zdalne. Powyższa zmiana dotyczy jedynie tych laboratoriów i ćwiczeń, dla realizacji których wymagane było dotychczas użycie specjalistycznego sprzętu, a które przed dniem 15 marca br. prowadzone były w formie „hybrydowej”. Zmiana formy kształcenia dotyczy następujących kierunków:

 1. automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia;
 2. energetyka – studia pierwszego stopnia;
 3. informatyka – studia pierwszego stopnia;
 4. inżynieria bezpieczeństwa – studia pierwszego stopnia;
 5. mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego i drugiego stopnia;
 6. pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia;
 7. turystyka i rekreacja – studia pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych dotychczas w formie hybrydowej, które w wyniku zaostrzenia zasad bezpieczeństwa:

 1. prowadzone będą w całości lub w części tylko w formie zdalnej, lub
 2. zostaną zawieszone do czasu złagodzenia zasad bezpieczeństwa i tym samym realizowane w innych terminach.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                          

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim


serdecznie zapraszają

zainteresowanych studentów i pracowników dydaktycznych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim do uczestnictwa w spotkaniu on-line nt: Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości.

Wykład odbędzie się 22.03.2021 r. o godz. 14.15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie swojego udziału, celem wysłania linku do spotkania. 

plakat ZUSBezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - to nowa informacyjno-edukacyjna kampania ZUS


Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część Klientów nadal decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce.

Przeprowadzone przez ZUS badania wskazują, że taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a w szczególności z bankowości elektronicznej.

Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ZUS ma na celu upowszechnić wśród Klientów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać. Klienci ZUS mogliby swobodnie i bez lęku korzystać z rachunków bankowych. Dysponować swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-bezpieczny-zdrowy-bezgotowkowy-

Plakat o rekrutacji do Legii AkademickiejDrodzy Studenci,

AJP przystępuje do realizacji programu Legia Akademicka organizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki i Ministerstwo Obrony Narodowej.

Zasadniczym celem prowadzonego w tym zakresie kursu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

Do projektu mogą przystąpić studenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem: https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

 Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie wniosku ochotnika oraz i odesłanie podpisanych dokumentów na adres: prorektor@ajp.edu.pl do 25 marca 2021 r.

Link do biuletynu informacyjnego nr 1 na temat Legii Akademickiej https://cutt.ly/Biuletyn1

 

 

Foto tkaniny bawełnianej modyfikowanej jednokrotnie przy użyciu Ag NPs. wykonane przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego.W Instytucie Nanotechnologii i Nanobiologii AJP opracowana została technologia trwałego modyfikowania materiałów bawełnianych przy wykorzystaniu wodnych roztworów nanocząstek srebra (Ag NPs).

Back to top