|   EN

Aktualności

Komunikat Nr 5/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 lutego 2021 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Przy stole siedzą: Rektor AJP, Marszałek Województwa Lubuskiego, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, po. Drrektora Filharmonii, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie WielkopolskimW dniu 5 lutego 2021 r. w Filharmonii Gorzowskiej odbyła się konferencja prasowa z udziałem JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej. W konferencji prasowej udział wzięli także Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak, p.o. Dyrektora Filharmonii Gorzowskiej Joanna Pisarewicz oraz Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wielkopolskim Andrzej Szmit. Tematem był 1 mln zł na system wsparcia ratownictwa dla gorzowskiego pogotowia, dotacja dla Akademii Jakuba z Paradyża na funkcjonowanie kierunku pielęgniarstwo, wsparcie dla Filharmonii Gorzowskiej.

#szczepimysię logoZachęcamy do korzystania z informacji ze strony gov.pl/szczepimysie, gdzie na bieżąco umieszczane są aktualności o przebiegu szczepień.

Komunikat Nr 4/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Komunikat Nr 4/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany formy kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Komunikat Nr 3/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  


 

          W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża do dnia 4 lutego 2021 r. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

      Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.
Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

        Zaliczenia i egzaminy przeprowadzane w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej, w terminie od dnia 5 lutego br. do dnia 18 lutego br., oraz poprawkowej, w terminie od dnia 24 lutego br. do dnia 9 marca br., przeprowadzana będą w takiej formie kształcenia (zdalnej albo „hybrydowej) w jakiej były prowadzone w semestrze zimowym.

        Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie „hybrydowej”, w tym harmonogramu sesji egzaminacyjnej (względnie poprawkowej) uwzględniającego egzaminy przeprowadzane w formie „hybrydowej”.   

          Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 3/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 25 stycznia 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

e-learning Studenci AJP!
 
Macie trochę wolnego czasu, chcecie zrobić coś fajnego dla siebie i swojej Uczelni, a dodatkowo poznać koleżanki i kolegów z innych wydziałów AJP?

Back to top