Gorzowscy radni zdecydowali, że miasto pomoże w rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża. W Auli im. prof. Stanisława Kirkora odbyła się dziś nadzwyczajna, XLII sesja Rady Miasta. Oprócz JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, parlamentarzyści, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki oraz przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół współpracujących z Uczelnią oraz pracownicy i studenci Akademii.

Minister Elżbieta Rafalska zaapelowała do radnych i środowisk współpracujących z Uczelnią o pomoc dla Akademii: „W procesie wspierania Akademii Pani Rektor nie może być osamotniona. Uważam, że nie może być pozostawiona sama sobie” – mówiła. Zaznaczyła również, iż Akademia im. Jakuba z Paradyża powinna być jednym z najważniejszych instytucji w Gorzowie Wielkopolskim. Podkreśliła, że dzięki rozwojowi Akademii miasto ma szanse  na bardziej dynamiczny rozwój ekonomiczny, techniczny oraz kulturalny. Podkreślała, że Akademia jest podmiotem ekonomicznym – generuje popyt na rynku, przynosi korzyści ekonomiczne i powinna być magnesem przyciągającym młodych ludzi. Podziękowała również Jego Magnificencji Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kuczyński za wsparcie i pomoc w tworzeniu Akademii w mieście.

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska przedstawiła historię oraz osiągnięcia Uczelni, mówiła o celach, jakie stoją przed Akademią im. Jakuba z Paradyża, i omówiła plan działań. Kadrę stanowi ok. 90 % pracowników pierwszoetatowych, w tym 35 profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych i 88 doktorów. Największe zapotrzebowanie ma Wydział Techniczny, na którym w ciągu 3 lat należy zatrudnić 21 profesorów. Aby pozysakać kadrę naukową z Polski, trzeba zapewnić warunki do życia w Gorzowie, również mieszkania.

 Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska przedstawiła  również warunki, które Uczelnia musi spełnić, aby uzyskać prawa do doktoryzowania. Omówiła stopień zaawansowania w tworzeniu nowych kierunków studiów oraz organizacji studiów II stopnia. Podkreśliła, iż Uczelnia oczekuje obecnie na rozpatrzenie wniosków o utworzenie studiów II stopnia na kierunkach: finanse i rachunkowość, turystyka i rekreacja oraz filologia angielska i germańska. Mówiła również o konieczności stworzenia laboratoriów: logopedycznego, chemicznego oraz dla kierunku bezpieczeństwo narodowe technicznego. Zdaniem JM Rektor bez finansowego wsparcia będzie to jeszcze trudniejsze.

Zdaniem Prezydenta Miasta Gorzowa tworzenie Akademii jest bardzo dużym wyzwaniem w obliczu wysokich wymagań młodego pokolenia. Jacek Wójcicki zadeklarował wsparcie Uczelni do 2020 w postaci corocznej dotacji bieżącej na programy stypendialne w wysokości 500 tys. zł. Prezydent będzie ją co roku ujmował w projekcie budżetu na dany rok (w 2016 r. przekazano 300 tys.). Miasto przekaże również 15 wyremontowanych mieszkań na potrzeby Akademii o łącznej wartości 3,2 mln zł, (w tym wartość mieszkań 2,4 mln oraz 800 tys. - nakłady modernizacyjne). Za wynajem nieruchomości przy ul. Myśliborskiej – miasto  płaci ok. 630 tys. zł. Prezydent przypomniał również, iż w ub. roku miasto kupiło nieruchomość przy ul. Łokietka za kwotę 1,8 mln zł. Miasto zapewni również pomoc dla kadry naukowej – oprócz mieszkania przeznaczy odpowiednią liczbę miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych, bilety na Słowiankę, do Filharmonii. Łącznie, w latach 2016-2020 pomoc miasta dla Akademii wyniesie 10,45 mln zł. 

Barbara Kuska

 Fotorelacja: Monika Stefanek, Lech Rafalski

Zapraszamy wszystkich chętnych do zbiórki krwi. Akcja " Wampiriada" odbywa się cyklicznie na terenie Uczelni od kilku lat i wciąż cieszy się nie słabnącym zainteresowaniem. 

Młodzi ludzie z miłą chęcią corocznie oddają krew aby wspomóc innych potrzebujących. Akcja ma celu szerzenie świadomości wśród społeczności lokalnej jak ważne jest wsparcie w zakresie krwiodawstwa.

Gest kosztuje niewiele, a może uratować czyjeś życie. Zachęcamy do włączenia się do akcji, która odbędzie się 27 marca w godzinach od 9.00 -14.00 przy ul. Fryderyka Chopina 52, w budynku nr 5, sala 110.

 

 

Monika Stefanek

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym (14 marca 2017 r.) zostało podpisane porozumienie między JM Rektor prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską a Romanem Sondejem – wiceprezesem  Klubu sportowego AZS AJP – w sprawie utworzenia i prowadzenia oddziału piłki koszykowej dziewcząt w Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz  Mariuszem Stanisławskim prezesem zarządu  i wiceprezesem  Robertem Koziołą – Klubu sportowego ZKS Stilon – w sprawie utworzenia i prowadzenia oddziału piłki nożnej chłopców w Akademickim Liceum. Mistrzostwa Sportowego reprezentowanego przez Dyrektor mgr Renatę Janicką-Szyszko. Po podpisaniu porozumienia odbyła się konferencja prasowa, na której zostały przedstawione informację dotyczące uruchomienia Liceum oraz rekrutacji do klas pierwszych.

Barbara Kuska

Fotorelacja : Barbara Kuska, Monika Stefanek

 

 

Ogromnym powodzeniem cieszyła się oferta naszej Uczelni podczas „ XV Targów Edukacyjnych – Absolwent 2017”. Ich organizatorem była firma Metro-Gewert. Halę Sportową OSiR-u odwiedziły tłumy uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W dniach 7 i 8  marca 2017 r. pracownicy Akademii im. Jakuba
z Paradyża prezentowali jej ofertę edukacyjną. Obok naszej Uczelni swoją ofertę pokazało ponad ok 40 wystawców między innymi szkoły wyższe (Uniwersytety, Akademie), szkoły policealne, pomaturalne, osierodki i instytucje szkoleniowe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Odwiedzający mogli również poznać ofertę instytucji i firm świadczących usługi i oferujące produkty dla młodzieży. Na targach wystawili się również pracodawcy i firmy pośrednictwa pracy jak również instytucję rynku pracy i samorządu lokalnego.

Podczas targów pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni zachęcali do studiowania w Akademii. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował dr Tomasz Marcinkowski a Wydział Ekonomiczny dr Monika Bednarczyk. Ofertę Wydziału Humanistycznego prezentowała dr Joanna Kupczyk wraz ze studentkami kierunku Organizacja i obsługa rekreacji i turystyki oraz pedagogiki. Ofertę Wydziału Technicznego przedstawiła mgr inż. Joanna Kostrzewa. Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Uczelni przygotowane przez Dział Promocji i Informacji. Wśród atrakcji dla gimnazjalistów było tworzenie brył przestrzennych na drukarce 3D –  szczegóły procesu wyjaśniał inż. Rafał Samulski z Wydziału Technicznego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również roboty skonstruowane przez studentów kierunków technicznych. Do rąk uczniów  trafiły uczelniane gadżety, broszury i informatory. Pracownicy Działu udzielali informacji dotyczących studiowania na AJP.

Mamy się również czym pochwalić, zdobyliśmy statuetkę targów za ofertę promocyjną.

Barbara Kuska

Fotorelacja

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 8 marca 2017 r. wybrano Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2017/2020. Została nim Pani prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzania XV edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2017, imprezy z roku na rok zyskującej coraz większą renomę, na stałe wpisanej w kalendarz targowy branży edukacyjnej.

Targi w bieżącym roku odbędą się w miastach:

w dniach 7-8 marca 2017r. w Gorzowie Wielkopolskim w hali OSiR (dawna AWF)  przy ul. Słowiańskiej 10
w dniach 14-15 marca 2017r. w Zielonej Górze w hali Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 9


WYSTAWCY

Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej.
Swoje propozycje zaprezentuje w każdej z edycji ponad 80 wystawców:

- szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety;
- szkoły policealne, pomaturalne, ośrodki i instytuty szkoleniowe;
- szkoły ponadgimnazjalne: licea, technika, szkoły zawodowe;
- szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne;
- szkoły nauki jazdy, instytucje szkoleniowe i firmy oferujące kursy;
- instytucje i firmy świadczące usługi i oferujące produkty dla młodzieży;
- pracodawcy, firmy pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny.


TARGI PRACY i KARIERY

Są ważnym elementem części wystawienniczej. Kariera zawodowa człowieka budowana jest latami, a najlepszym fundamentem do tego jest odpowiednie wykształcenie. Dlatego na Targach Edukacyjnych ABSOLWENT oferty edukacyjne i oferty rynku pracy prezentowane są równocześnie,  co pozwala młodym ludziom jeszcze lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy. 

W trakcie Targów Pracy i Kariery prezentować się będą:
- firmy poszukujące pracowników
- biura karier uczelni wyższych
- agencje pracy stałej i tymczasowej
- biura pośrednictwa i doradztwa personalnego
Istotnym elementem prezentacji jest włączenie takich instytucji jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowe Inspekcje Pracy.

Oferty prezentowane na targach Pracy i Kariery kierowane są do:
- młodych poszukujących ofert staży i praktyk zawodowych
- osób wkraczających na rynek pracy
- osób poszukujących stałego lub tymczasowego zatrudnienia
- osób zainteresowanych pracą w ramach wolontariatu


ODWIEDZANIE TARGÓW PRZEZ UCZNIÓW

Targi ABSOLWENT co roku odwiedzają tłumy maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów oraz studentów. Szeroka oferta kształcenia na różnych szczeblach zachęca do przyjścia na imprezę. Poprzednią edycję odwiedziło około 10.000 osób !!! Uczniowie odwiedzają targi w grupach zorganizowanych z wychowawcami wg ustalonego harmonogramu, co zapewnia komfort pracy wystawcom i systematyczny przepływ zwiedzających.
Wstęp na imprezę będzie dla wszystkich zwiedzających bezpłatny. Targi czynne będą w godzinach od 9.00 do 14.00.  

HAPPENING ABSOLWENT 2017

Targi ABSOLWENT to nie tylko bogata oferta edukacyjna. To również możliwość znalezienia możliwości rozwoju osobistego, rozwijania talentów i zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu, dlatego podczas tegorocznej edycji targów, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się HAPPENING ABSOLWENT 2017. Program obejmować będzie pokazy umiejętności zawodowych, interaktywnych doświadczeń, występy grup tanecznych i muzycznych, pokazy sportowe: sporty walki, joga, fitness, pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, masażu, makijażu oraz wiele innych. W trakcie happeningu prezentują się studenci uczelni, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  słuchacze placówek policealnych, uczniowie szkół artystycznych oraz sportowcy.


Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i uczestnictwa w XV Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2017.                                               
Wszelkie dodatkowe informacje udzielamy pod nr telefonów: 604 817 567  - 696 008 886 - 95 735 04 41
                                                     
Więcej informacji na:
www.absolwent.targi.pl

Zapraszamy również na nasz fanpage na Facebook:
www.facebook.com/targi.absolwent

 

---------------

Monika Stefanek

 

 

 

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż dnia 1 marca 2017 r. upłynął termin do zgłaszanie kandydatur  na funkcję Rektora AJP. Komunikat nr 8/2017 w sprawie zgłoszonych kandydatur na funkcję Rektora zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej AJP w zakładce Wybory/Komunikaty wyborcze.

M.Szott

Lokalizacja

Kontakt

Back to top