|       |   EN

Aktualności

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOT  WYCHOWANIE  FIZYCZNE  JEST OBOWIĄZKOWY  DLA STUDENTÓW I ROKU (studiów licencjackich, inżynierskich, 26+ oraz jednolitych magisterskich) WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW  STACJONARNYCH
W WYMIARZE 60 GODZIN

JM Rektor podczas otwarcia LXXVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa JęzykoznawczegoZakończył się LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, organizowany w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 13 - 15 września 2021 r. Konferencja zgromadziła grono wybitnych specjalistów językoznawców – badaczy języka polskiego, języków obcych i komunikacji.

Komunikat Nr 18/140/2021

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Nr 18/140/2021

 REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA
Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim 2021/2022 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Komunikat Nr 17/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 17/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Certyfikat członkowstwa Krzysztofa Jankowskiego w Królewskim Towarzystwie Chemicznymmgr inż. Krzysztof Jankowski (p.o. Dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii AJP) został w dniu 07.09.2021 r. członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (Associate Member Royal Society of Chemistry/AMRSC).

Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja zrzeszająca profesjonalnych chemików z całego Świata, a członkostwo w jej strukturach jest wyróżnieniem dla badacza.

Back to top