|   EN

Aktualności

podpisanie porozumienia pomiędzy Rektor AJP a firmą Copernico HealthW dniu 8 grudnia zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy badawczo-rozwojowej między Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a firmą Copernico Health.
Firma Copernico to zespół profesjonalistów i pasjonatów nauki, którzy wykorzystują nowe technologie, tworzą innowacyjne rozwiązania w obszarze medycyny i ochrony zdrowia. Kluczową koncepcję zespołu Copernico stanowi wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą połączenie najnowszych badań naukowych z obszaru nowych technologii i stworzenie innowacyjnych rozwiązań pozwalających monitorować i poprawiać stan zdrowia człowieka w niedostępny dotąd sposób.
Pracownicy Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii prowadzą intensywne badania związane nie tylko z syntezą nanocząstek, w tym srebra, ale również wdrożeniem ich do różnych gałęzi przemysłu. W oparciu o nanocząstki srebra coraz częściej powstaje szeroka gama produktów wykorzystywanych w takich dziedzinach jak: nanodiagnostyka, nanofarmakologia i nanoonkologia. Ze względu na bardzo małe wymiary i duży stosunek powierzchni do objętości struktury mają inne właściwości niż większe materiały, a jednocześnie są zdolne do pokonywania przeszkód biologicznych. Dzięki specyficznym właściwościom mogą być wykorzystywane w pokonywaniu ograniczeń pojawiających się w tradycyjnych sposobach diagnostyki i leczenia.
Nasza współpraca skupiać się będzie na przeprowadzeniu badań naukowych mających na celu dowieść skuteczności działania innowacyjnych produktów przed wdrożeniem ich na rynek z wykorzystaniem nanocząstek srebra.
Porozumienie podpisane zostało przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską i Prezesa firmy Grzegorza Rasiaka.

ALLEGRO7 grudnia 2020 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się webinarium Bezpieczne zakupy w sieci przeprowadzone przez Eksperta Działu Bezpieczeństwa serwisu Allegro Pana Mateusza Górkę, w którym wzięli udział studenci i wykładowcy Wydziału Ekonomicznego.

plakat Konferencji NaukowejSerdecznie zapraszamy na IV ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się on-line w dniach 07 – 08 grudnia 2020 roku.


Organizatorem konferencji jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa.

Debata, jak co roku, poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu – jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Prawo może być narzędziem ograniczającym skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność instrumentów jego prewencji i zwalczania zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania  i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Celem konferencji, adresowanej do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.     

Wydarzenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom https://zoom.us/j/9538241603?pwd=WmMveXA3QmF4WXAweStrZ2ZDQjA1QT09

                                                                                

 Serdecznie zapraszamy!

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz z gorzowskimi oddziałami Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych  zaprasza do udziału w seminarium naukowym pt. „Jaka Polska w Unii Europejskiej? Jaka Unia Europejska dla Polski?”


z udziałem dra hab. Jacka Barcika prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. dra hab. Tomasza Grzegorza Grosse (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. Beaty Piskorskiej prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II/Team Europe).

Seminarium odbędzie 03.12.2020 r. w godz. 15:00-16:30 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac53ef30602984e398a78eae818598576%40thread.tacv2/1606809553150?context=%7b%22Tid%22%3a%220c43c1c2-4839-4573-a000-bb0b7dfb0c80%22%2c%22Oid%22%3a%2226a80604-fdbc-497a-b2b1-eaa7600bb96d%22%7d).  

Punkt Informacyjny Fundusze EuropejskieSpecjalnie dla studentów Wydziału Ekonomicznego, Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dedykowane było webinarium nt: Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości. 


Ekspertem był Pan Sergiusz Łukasiewicz – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim – Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Prelegent przedstawił propozycje pomocy finansowej dla Polski w ramach nowej perspektywy 2021-2027. Zaznaczył, że planowane są większe inwestycje w transformację cyfrową oraz klimatyczną. Zaprezentował także, jakie są aktualnie możliwości otrzymania środków finansowych dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Słuchacze zostali również poinformowani o ofercie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz zachęcani do korzystania z bezpłatnych usług specjalistów.

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ClickMeeting, a kolejne planowane jest na 14.12. br., na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy.

uwaga ważna informacja

 

 

Komunikat Nr 16/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

 

 

 

Komunikat Nr 16/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych
w Akademii im. Jakuba z Paradyża  

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na intensywne warsztaty z języka migowego w zakresie edukacji. Cykl warsztatów składa się z trzech spotkań i jest dedykowany studentów kierunków pedagogicznych.

Back to top