Dnia 24 lutego 2017 r. na ogólnouczelnianych i wydziałowych zebraniach wyborczych poszczególnych grup pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża, pracownicy AJP dokonali wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rady Bibliotecznej.

W Celu zapoznania się z wynikami wyborów Uczelniana Komisja Wyborcza informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory/Komunikaty wyborcze zamieszczony został komunikat w przedmiotowej sprawie. Ponadto Uczelniana Komisja Wyborcza dokonała zmiany terminarza czynności wyborczych przyjmując Uchwałę Nr 5/001/2017 UKW AJP z dnia 24 lutego 2017 r. opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wybory/Uchwały wyborcze.

Ogromnym powodzeniem cieszyła się oferta naszej Uczelni podczas „Gorzowskich Targachów Edukacyjnych”. Ich organizatorem było miasto. Halę Sportową OSiR-u odwiedziły tłumy gimnazjalistów.

W dniach 21 i 22 lutego 2017 r. pracownicy Akademii im. Jakuba z Paradyża prezentowali jej ofertę edukacyjną. Obok naszej Uczelni swoją ofertę pokazało ok. 20 szkół średnich oraz ponad 40 firm, na co dzień współpracujących z placówkami. Nie zabrakło również przedsiębiorców różnych branż. 

Podczas targów pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni zachęcali do studiowania w Akademii. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego reprezentował dr Tomasz Marcinkowski a Wydział Ekonomiczny dr Monika Bednarczyk. Ofertę Wydziału Humanistycznego prezentowała dr Joanna Kupczyk wraz ze studentkami kierunku Organizacja i obsługa rekreacji i turystyki oraz pedagogiki. Ofertę Wydziału Technicznego przedstawiła mgr inż. Joanna Kostrzewa. Miłośnicy koszykówki mogli podziwiać mistrzowskie umiejętności koszykarskie zawodniczek AZS AJP Gorzów Wielkopolski. Trener koszykarek Dariusz Maciejewski opowiedział o sukcesach i osiągnięciach swojej drużyny.

Dużym powodzeniem cieszyło się stoisko Uczelni przygotowane przez Dział Promocji i Informacji. Wśród atrakcji dla gimnazjalistów było tworzenie brył przestrzennych na drukarce 3D –  szczegóły procesu wyjaśniał inż. Rafał Samulski z Wydziału Technicznego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również roboty skonstruowane przez studentów kierunków technicznych. Do rąk gimnazjalistów trafiły uczelniane gadżety, broszury i informatory. Pracownicy Działu udzielali informacji dotyczących studiowania na AJP.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran, Barbara Kuska

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszą edycję programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” będący wsparciem finansowym dla działalności uniwersytetów dziecięcych. 65 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych, a wśród nich projekt Akademii im. Jakuba z Paradyża

Od 2014 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża prowadzi Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu”,
w którym odbywają się bezpłatne zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem działalności Ośrodka Edukacyjnego jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów naukami ścisłymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci, zgodnym z zasadami naukowymi. W dotychczasowych spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło ponad 1400 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubuskiego.

Projekt Akademia Małego Naukowca realizowany przez Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” jest ofertą Akademii im. Jakuba z Paradyża, będący jedynym projektem w województwie lubuskim w ramach programu „UMO” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie od lutego do czerwca 2017 r.

Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z-uniwersytetami-mlodego-odkrywcy.html

20 lutego nastąpiła pierwsza, uroczysta inauguracja Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”. Otworzyła ją JM prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Wspólnie odśpiewano tradycyjną pieśń „Gaudeamus Igitur”. Następnie Pani Rektor wręczyła dzieciom indeksy i pasowała na studentów. Do akademickiego grona dołączyło stu młodych i zdolnych uczniów gorzowskich szkół podstawowych. Gratulacje dzieciom i rodzicom złożył Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wykład inauguracyjny pod tytułem „Czy komputer może zastąpić człowieka?” wygłosiła Prodziekan Wydziału Technicznego dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas. Nad wydarzeniem czuwała Dyrektor Akademii Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego "Czym skorupka za młodu" mgr Marta Wawrzyniak. Pomagali jej studenci Wydziału Humanistycznego z kierunku „Pedagogika”.

Inauguracja zakończyła się wspólnym odśpiewaniem piosenki z filmu „Akademia Pana Kleksa”.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran, Barbara Kuska

 

 

 

w sprawie zgłoszonych kandydatur na przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii im. Jakuba z Paradyża i Rady Bibliotecznej
Uczelniana Komisja Wyborcza powołana Uchwałą Nr 60/000/2016 Senatu AJP z dnia 20 grudnia 2016 r. informuje, iż do dnia 16 lutego 2017 r., do godz. 15:30 wpłynęły następujące kandydatury na przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii im. Jakuba z Paradyża.
Kandydatury zgłoszone na przedstawicieli do KOLEGIUM ELEKTORÓW:
1) spośród samodzielnych nauczycieli akademickich (wybór dwóch przedstawicieli, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk,
. dr hab. Alicja Młynarczyk,
b) Wydział Ekonomiczny:
. prof. dr hab. Janusz Soboń,
. dr hab. Joanna Rogozińska-Mitruk,
c) Wydział Humanistyczny:
.dr hab. Agnieszka Niekrewicz,
. dr hab. Joanna Rychter,
d) Wydział Techniczny:
. dr hab. Patrycja Suwaj,
. dr hab. Jerzy Rossa,
2) spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich (wybór jednego przedstawiciela, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. dr Tomasz Marcinkowski,
b) Wydział Ekonomiczny:
 dr Anna Majzel,
c) Wydział Humanistyczny:
. dr Joanna Rutkowska,
2
. d) Wydział Techniczny:
 dr Aleksandra Radomska-Zalas,
3) spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybór dwóch przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. mgr Sławomir Jach,
. mgr Helena Rutkowska.
Kandydatury zgłoszone na przedstawicieli do SENATU:
1) spośród samodzielnych nauczycieli akademickich (wybór jednego albo dwóch przedstawiciela, z każdego Wydziału AJP):
a) Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:
. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk,
. dr hab. Alicja Młynarczyk,
b) Wydział Ekonomiczny:
. prof. dr hab. Janusz Soboń,
 dr hab. Joanna Rogozińska-Mitruk,
c) Wydział Humanistyczny:
. dr hab. Beata Orłowska,

 . dr hab. Joanna Rychter,
d) Wydział Techniczny:
. dr hab. Jerzy Rossa,
2) spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich (wybór trzech przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. dr Anna Chabasińska,
. dr Jolanta Gebreselassie,
. dr Andrzej Kuciński,
. dr Joanna Rutkowska,
. dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas,
. dr Małgorzata Trocka,
. dr Arkadiusz Wołoszyn,
3) spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (wybór dwóch przedstawicieli z grona wszystkich zatrudnionych w AJP):
. mgr Sławomir Jach,
. mgr Helena Rutkowska.
Kandydatury zgłoszone na przedstawiciela do RADY BIBLIOTECZNEJ:
1) spośród pracowników Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej AJP (wybór jednego przedstawiciela z grona wszystkich zatrudnionych w Bibliotece):

                                                                                 3

 . mgr Małgorzata Dreczka,
. mgr Lech Rafalski.
Zgodnie z terminarzami czynności wyborczych, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Uchwały Nr 2/001/2017 UKW z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych, pracownicy AJP dokonują wyboru kandydatów na przedstawicieli do KOLEGIUM ELEKTORÓW i SENATU na zebraniach wyborczych dnia 24 lutego 2017 r.
Sekretarz UKW: mgr Teresa Krassowska
Przewodniczący UKW: mgr Marcin

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Obrony Narodowej uruchamia II edycje szkolenia kobiet – ochotniczekw zakresie walki wręcz – samoobrony.

„Samoobrona Kobiet” to projekt bezpłatnych szkoleń. Wyszkoleni instruktorzy Wojska Polskiego poprowadzą zajęcia z zakresu samoobrony, będą uczyli i pokazywali Polkom, jak doskonalić umiejętności i techniki samoobrony, aby
w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu potrafiły sobie z nim poradzić.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim lub telefonicznie: tel. 261 67 67 24.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej:

www.mon.gov.pl/samoobrona-kobiet

Barbara Kuska

Zapraszamy Państwa na inaugurację Akademii Małego Naukowca  Ośrodka Edukacyjnego „Czym skorupka za młodu”, która odbędzie się 20 lutego 2017 roku, w Auli im. Prof. Stanisława Kirkora przy ul. Fryderyka Chopina 52 w budynku nr 5. Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 14.00.

 

Monika Stefanek

 

W dniu 8 lutego 2016 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy  Akademią im. Jakuba z Paradyża reprezentowaną przez JM Rektor Elżbietę Skorupską-Raczyńską a Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim, reprezentowaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji Pana insp. Jarosława Janiaka.

 Celem umowy jest utrzymanie na terenie AJP bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podniesienie świadomości społeczności akademickiej o prawnych możliwościach działania Policji, a także współpracy w zakresie szybkiej wymiany informacji między Stronami Umowy.

Barbara Kuska

Fotorelacja: Arleta Cyran

 

 

Doskonałość naukowa– Jak równać do najlepszych – Rozpoczyna się rejestracja na konferencję programową NKN w Poznaniu

Formularz rejestracyjny i program konferencji:
http://www.nauka.gov.pl/konferencja-nkn-doskonalosc-naukowa-jak-rownac-do-najlepszych/

Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych. Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

23 i 24 lutego w Poznaniu polskie środowisko akademickie zastanawiać się będzie, jak zaradzić tym problemom.  Administracja państwowa i środowiska akademickie muszą wypracować lepsze metody interwencji w naukę; trzeba przemyśleć politykę inwestycyjną, alokację środków finansowych
(w tym mechanizmy finansowego wspierania doskonałości naukowej) i działania organizacyjne. Nowy system musi inaczej traktować jednostki naukowo świetne niż „producentów punktów”, doceniać jakościowe aspekty twórczości naukowej, a nie tylko wymiar ilościowy. Poprawić trzeba system parametryzacji i kategoryzacji jednostek naukowych. Należy rozpoznać bariery instytucjonalne, które utrwalają przeciętność i zastanowić się jakie zmiany strukturalne e będą wspierać doskonałość naukową.

Konferencję razem z Ministerstwem Nauki I Szkolnictwa Wyższego organizuje Uniwersytet Adama Mickiewicza wspólnie z Polską Akademią Nauk. Więcej informacji na stronie www.nkn.gov.pl , tam tez będzie można śledzić transmisję na żywo z konferencji.

 

Monika Stefanek

Lokalizacja

Kontakt

Back to top