|   EN

Aktualności

O nietypowych określeniach w książce „Półbębkiem w pół słowa…” Leksyka typowych i nietypowych miar, wag i wartości z autorką,

prof. dr hab. Elżbietą Skorupską-Raczyńską, rozmawiała Ewelina Wikońska.

 

 

UWAGA

Od 25.05.2020 r. otwieramy, dla studentów i pracowników AJP, bibliotekę!

KOMUNIKAT Nr 6/2020
KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii im. Jakuba z Paradyża

z dnia 15 maja 2020 r.

 

w sprawie kandydatów na funkcję rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 10/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 9/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 maja 2020 r.

 

w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża

Komunikat Nr 8/140/2020

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie przedłużenia ograniczenia działalności Akademii im. Jakuba z Paradyża
oraz przeprowadzania egzaminów i zaliczeń on-line

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”

współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

BEZPOŚREDNI KONTAKT DO PSYCHOLOGA

   W bezprecedensowej sytuacji pandemii oraz w ramach projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się do Państwa z ofertą konsultacji psychologicznych. Zrozumiałe utrudnienia w bezpośrednim kontaktowaniu się, wzmożenie napięcia w relacjach oraz czysto ludzki strach mogą powodować znaczący ubytek komfortu i pogłębienie dotychczasowo przeżywanych kłopotów. Liczymy na to, że proponowana forma pomocy dotrze przede wszystkim do tych z Państwa, którym z przyczyn emocjonalnych lub logistycznych trudno było tej pory o bezpośredni kontakt z psychologiem.

1. Psycholog: Ewelina Sikora

e-mail: eve.sikora@op.pl

tel. 602380315

2. Psycholog: Bartłomiej Faściszewski

e-mail: b.fasciszewski@interia.pl

tel. 793039585

 

Porady na czas pandemii

 

Poniższe teksty powstały w wyniku licznych telefonów i rozmów z Państwem. Dziękuję za obdarzenie mnie zaufaniem. Mam nadzieję, że te krótkie teksty pomogą Państwu w trudnych momentach.

Back to top