19 grudnia 2017 r. pracownicy Akademii im. Jakuba z Paradyża zebrali się by podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Zgodnie z uczelnianą tradycją zainaugurowała ją wspólnie zaśpiewana kolęda.

Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża wraz z Zielonogórską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, organizuje zawody II stopnia (okręgowe) XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy pilotażowy projekt Legia Akademicka.

Od 18 grudnia br. rozpoczynają się zajęcia teoretyczne. Działania są realizowane wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

 

Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf) Wyniki konkursu

Pobierz plik (XIII Konkurs Ortograficzny, 2017 - fotorelacja.pdf) Fotorelacja

 

 

 

Do konkursu przystąpiło 21 studentów filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z  nw. uniwersytetów Ukrainy:

  1. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w  Czerniowcach;
  2. Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach;
  3. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu;
  4. Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w   Iwano-Frankowsku;
  5. Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w  Kamieńcu Podolskim;
  6. Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie;
  7. Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie;
  8. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie;
  9. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

W poniedziałek, 27 listopada rozpoczęło się głosowanie na Lubuskiego Sportowca Roku. W plebiscycie sportowym czytelnicy wybierają spośród sportowców z całego województwa lubuskiego. 

Nagrodzeni zostaną również trenerzy w powiatach i województwach. Zwycięzcy otrzymają statuetki, które zostaną wręczone w czasie trwania wielkiej Gali Lubuskiego Sportu, która będzie miała miejsce w styczniu 2018 r. 

Nasza lekkoatletka - Agata Zieńkowicz zajmuje w tej chwili drugie miejsce, ale niewiele brakuje jej do zwycięstwa. 

Zachęcamy do głosowania na Agatę Zieńkowicz ALKS AJP Gorzów Wielkopolski. 

 

 

http://www.gazetalubuska.pl/plebiscyty/a/lubuski-sportowiec-roku-gorzow-wielkopolski-i-powiat-gorzowski-aktualne-wyniki,12713746/

Dnia 8 grudnia 2017 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska dostała   nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa Lubuskiego za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu. Uroczystość wręczenia statuetki miała miejsce w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 

 

 

 

Sześcioro przedstawicieli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wzięło udział w prestiżowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Polen und Deutsche in Europa:  Grenzräume”  (Polacy i Niemcy w Europie: Pogranicza), zorganizowanej w Uniwersytecie Chrystiana Albrechta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) wraz z  Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczelnia w Kilonii jest jedynym uniwersytetem landu Szlezwik-Holsztyn, którego założycielem był Chrystian Albrecht (1641-1695), książę Szlezwika-Holsztynu - Gottorp.

Szanowni Państwo,

 

poniżej Komunikat nr 21/2017 UKW z dnia 11 grudnia w sprawie zgłoszonej kandydatury na przedstawicila Wydziału Technicznego w wyborach uzupełniających do Kolegium Elektorów i Senatu.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top