Dnia 8 marca br., w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zostało podpisane porozumienie pomiędzy AJP a Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektor prof.dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską oraz Dyrektor Zespołu Szkół mgr Dorotę Dziekan.

Akademia, w ramach podpisanego porozumienia, będzie wspierać merytorycznie  Zespół Szkół w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia, specjalnościami oraz modułami studiów prowadzonymi w Uczelni.

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top