W dniu 12 marca 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim.

Deklarację współpracy podpisali Prorektor ds. Nauki prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński oraz Dyrektor ZSO nr 16 Marek Piechowiak. 

AJP w ramach niniejszego porozumienia będzie wspierać merytorycznie i dydaktycznie ZSO nr 16 w realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych, rozwojowych oraz naukowo-badawczych objętych programem nauczania w obszarze przedmiotów związanych tematycznie z kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz specjalnościami i modułami studiów prowadzonymi w AJP.

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top