|   EN

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w naszej Uczelni. Rozpoczęła się ona Mszą Św., po której Władze, zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli do Auli im. prof. Kirkora bud. nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52. Tam rozpoczęła się główna część uroczystości, którą otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Po przekazaniu głosu Prorektorowi ds. Studenckich dr. Przemysławowi Słowińskiemu nowi Żacy zostali oficjalnie przyjęci w poczet studentów AJP podczas immatrykulacji oraz ślubowania. Ci, którzy najlepiej przeszli proces rekrutacji, odebrali indeks z rąk JM Rektor. Usłyszeli także kilka cennych rad od Przewodniczącej Samorządu Studentów Pani Karoliny Machtyl. Życzenia owocnej nauki, wspaniałych chwil usłyszeli również od zaproszonych gości, m.in. Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Komarnickiego, Mirosława Marcinkiewicza – Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego czy Wiceprezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Szymankiewicza. Podczas uroczystości Wojewoda Lubuski wręczył odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom Uczelni. Medal złoty za długoletnią służbę otrzymały mgr Jolanta Czuczwara i mgr Małgorzata Madej. Srebrnym medalem odznaczone zostały dr Joanna Kupczyk i dr Joanna Kuriańska-Wołoszyn. Medal brązowy przyznany został dr Małgorzacie Trockiej, dr Aleksandrze Radomskiej-Zalas i mgr Helenie Rutkowskiej.  Następnie JM Rektor wręczyła statuetki Przyjaciela AJP, którymi zostali Pan Jerzy Korolewicz – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim, Pan Jacek Szymankiewicz – Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Pan Włodzimierz Fleischer – Prezes Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Inaugurację zakończył wykład inauguracyjny „Koniec historii” 30 lat po jego ogłoszeniu, który wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit. „Oby to było dobre, szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne”.

Back to top