|   EN

KOMUNIKAT Nr 3/2020
KOMISJI WYBORCZEJ

Akademii im. Jakuba z Paradyża

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie wyników wyborów do organów kolegialnych Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

 

 

Komisja Wyborcza powołana Uchwałą Nr 76/000/2019 Senatu AJP z dnia 17 grudnia 2019 r. informuje, że dnia 17 marca 2020 r. na zebraniach wyborczych nauczycieli akademickich zatrudnionych i niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – zgodnie z terminarzem czynności wyborczych – przy uwzględnieniu trybu korespondencyjnego związanego z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną oraz ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, odbyły się wybory przedstawicieli spośród wyżej wymienionych grup pracowników do organów kolegialnych (Kolegium Elektorów i Senatu) Akademii im. Jakuba z Paradyża:

w wyborach do KOLEGIUM ELEKTORÓW:

- zebrania wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP:

ekonomia i finanse:

na 36 osób uprawnionych do głosowania, w tym 10 osób z zespołu naukowego dyscypliny ekonomia i finanse, w głosowaniu udział wzięło 25 osób, w tym 6 osób z zespołu naukowego dyscypliny ekonomia i finanse. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Magdalena Byczkowska: 11 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Anna Majzel: 9 głosów (elektor)

językoznawstwo:

na 35 osób uprawnionych do głosowania, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny językoznawstwo, w głosowaniu udział wzięło 28 osób, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny językoznawstwo. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Agnieszka Niekrewicz: 15 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Igor Panasiuk: 8 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Joanna Rychter: 9 głosów (elektor)

nauki o bezpieczeństwie:

na 35 osób uprawnionych do głosowania, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, w głosowaniu udział wzięło 26 osób, w tym 7 osób z zespołu naukowego dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Kazimierz Kraj: 8 głosów (elektor)
 • prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk: 17 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Dariusz Rymar: 8 głosów (elektor)

nauki prawne:

na 29 osób uprawnionych do głosowania, w tym 3 osoby z zespołu naukowego dyscypliny nauki prawne, w głosowaniu udział wzięło 21 osób, w tym 2 osoby z zespołu naukowego dyscypliny nauki prawne. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Paweł Leszczyński: 6 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Witold Sobczak: 2 głosy (elektor)

pedagogika:

na 31 osób uprawnionych do głosowania, w tym 5 osób z zespołu naukowego dyscypliny pedagogika, w głosowaniu udział wzięły 24 osoby, w tym 5 osób z zespołu naukowego dyscypliny pedagogika. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Beata Orłowska: 14 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Ewa Ryś: 5 głosów (elektor)
 • dr hab. prof. AJP Marcin Wasilewski: 5 głosów (elektor)

- ogólnouczelniane zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP:

na 145 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu udział wzięło 128 osób. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr Jarosław Becker: 56 głosów (elektor)
 • dr Łukasz Budzyński: 64 głosy (elektor)
 • dr Andrzej Kuciński: 41 głosów (elektor)
 • dr Joanna Rutkowska: 52 głosy (elektor)
 • dr Arkadiusz Wołoszyn: 38 głosów

 

- ogólnouczelniane zebranie wyborcze wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi AJP:

na 122 osoby uprawnione do głosowania, w głosowaniu udział wzięły 82 osoby. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • mgr Ewa Harasimowicz: 45 głosów (elektor)
 • mgr Sławomir Jach: 49 głosów (elektor)
 • mgr Helena Rutkowska: 67 głosów (elektor)

oddano 2 głosy nieważne

 

- przedstawiciele samorządu studentów AJP:

 • Wiktor Łakomiec (elektor)
 • Patryk Kupis (elektor)
 • Kajetan Sługocki (elektor)
 • Jakub Opora (elektor)
 • Joanna Banaś (elektor)

 

w wyborach do SENATU:

- zebrania wyborcze nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP:

ekonomia i finanse:

na 36 osób uprawnionych do głosowania, w tym 10 osób z zespołu naukowego dyscypliny ekonomia i finanse, w głosowaniu udział wzięło 25 osób, w tym 6 osób z zespołu naukowego dyscypliny ekonomia i finanse. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Anna Majzel: 10 głosów (senator)

językoznawstwo:

na 35 osób uprawnionych do głosowania, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny językoznawstwo, w głosowaniu udział wzięło 28 osób, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny językoznawstwo. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Lechosław Jocz: 1 głos
 • dr hab. prof. AJP Joanna Rychter: 11 głosów (senator)

nauki o bezpieczeństwie:

na 35 osób uprawnionych do głosowania, w tym 9 osób z zespołu naukowego dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, w głosowaniu udział wzięło 26 osób, w tym 7 osób z zespołu naukowego dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Kazimierz Kraj: 10 głosów (senator)
 • dr hab. prof. AJP Dariusz Rymar: 8 głosów (senator)

nauki prawne:

na 29 osób uprawnionych do głosowania, w tym 3 osoby z zespołu naukowego dyscypliny nauki prawne, w głosowaniu udział wzięło 21 osób, w tym 2 osoby z zespołu naukowego dyscypliny nauki prawne. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Witold Sobczak: 3 głosy (senator)

oddano 1 głos wstrzymujący

pedagogika:

na 31 osób uprawnionych do głosowania, w tym 5 osób z zespołu naukowego dyscypliny pedagogika, w głosowaniu udział wzięły 24 osoby, w tym 5 osób z zespołu naukowego dyscypliny pedagogika. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr hab. prof. AJP Ewa Ryś: 5 głosów (senator)
 • dr hab. prof. AJP Marcin Wasilewski: 4 głosy

 

- ogólnouczelniane zebranie wyborcze wszystkich nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP:

na 145 osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu udział wzięło 128 osób. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • dr Jarosław Becker: 45 głosów (senator)
 • dr Anna Chabasińska: 64 głosy (senator)
 • dr Andrzej Kuciński: 33 głosy
 • dr Dorota Skrocka: 52 głosy (senator)
 • dr Arkadiusz Wołoszyn: 36 głosów

 

- ogólnouczelniane zebranie wyborcze wszystkich pracowników niebędących nauczycielami akademickimi AJP:

na 122 osoby uprawnione do głosowania, w głosowaniu udział wzięły 82 osoby. Ważnie oddano następującą liczbę głosów:

 • mgr Ewa Harasimowicz: 38 głosów (senator)
 • mgr Edyta Iwańska: 22 głosy
 • mgr Sławomir Jach: 47 głosów (senator)
 • mgr Helena Rutkowska: 64 głosy (senator)

oddano 2 głosy nieważne

 

- przedstawiciele samorządu studentów AJP:

 • Wiktor Łakomiec (senator)
 • Patryk Kupis (senator)
 • Kajetan Sługocki (senator)
 • Jakub Opora (senator)
 • Joanna Banaś (senator)

 

 

Sekretarz KW: mgr Monika Kompeć                                                              Przewodniczący KW: mgr Marcin Szott

 

 

Komunikat KW 03-2020 - wyniki do KE i Senatu

 

Back to top