|   EN

15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa pomiędzy Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a Samorządem Województwa Lubuskiego dotycząca dotacji 1 mln zł dla AJP na uruchomienie kierunku pielęgniarstwo.

Umowę podpisały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska oraz Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Obecna była również Pani Marta Powchowicz, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim.

JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska podziękowała Marszałek Województwa Lubuskiego za wsparcie i dodała, że "Rolą uczelni jest prowadzenie badań i kształcenie. Pojawiła się inicjatywa kształcenia pielęgniarek, więc podjęliśmy to wyzwanie, mimo potężnych kosztów, jakie wiążą się z uruchomieniem kierunku." Pani Profesor dodała także, że AJP jest młodą i małą uczelnią, ale pracownicy są bardzo ambitni i planów jest dużo; Uczelnia pracuje obecnie nad wnioskiem o zgodę na uruchomienie kierunku ratownictwo medyczne: "Planujemy utworzyć interdyscyplinarny kierunek – nazywany inżynierią medyczną. Jest to kierunek, którego absolwent będzie przygotowany do obsługi nowoczesnych urządzeń medycznych, elektronicznych, z pogranicza informatyki. Będzie też miał wiedzę medyczną, która pozwoli mu na opisanie zdjęcia".

Marszałek Elżbieta Anna Polak dodała, że Samorząd Lubuski podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów dla studentek pielęgniarstwa i położnictwa, kwota takiego stypendium to 1200 zł: "Mam nadzieję, że będzie to zachętą dla przyszłych studentów Akademii w Gorzowie Wielkopolskim. Już od kilku lat wspieramy kierunki medyczne. Na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim wspieramy rehabilitację i dietetykę, a w Zielonej Górze kierunek lekarski".

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim Pani Marta Powchowicz nie kryła uznania za fakt, że samorząd zawodowy pielęgniarek został wysłuchany. Mówiła, że od wielu lat zgłaszają, że brakuje kadry pielęgniarskiej. W gorzowskiej izbie jest jest 3216 pielęgniarek i położonych i przewidują, że w przyszłym roku 1076 odejdzie na emeryturę. Ta luka pokoleniowa będzie trudna do uzupełnienia. Na koniec dodała, że "Mam nadzieję, że pielęgniarki będą w dalszym ciągu pracować i będzie miał się nami kto zaopiekować".

 

Uczelnia wydatkowała już środki własne na przygotowanie laboratoriów, a przekazane środki zostaną przeznaczone na rozwój kadry naukowo-badawczej, badania naukowe, prace badawcze (350 tys. zł) oraz na doposażenie kierunku i wydatki bieżące (650 tys. zł). Uczelnia uzyskała akredytację do kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pierwszego stopnia na okres 3 lat.

 

 

Materiały prasowe:

http://www.telewizjagorzow.pl/milion-na-pielegniarstwo-w-gorzowie/?fbclid=IwAR0CabJqi5VMcX4g8jLcfOm5-EYuoRfHkaJuAT-j2ILEiBTYsQQ9UNMcNxs

https://www.radiogorzow.pl/85238/85238/?fbclid=IwAR30HZwGe1UciGJ5Qk5Q8q4ALJ51e09YZDuDbqtEOsOTwhvLBRxv2yHGXYo

https://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,26033719,pielegniarstwo-na-akademii-nowy-kierunek-od-przyszlego-roku.html?fbclid=IwAR2lObePv-CF9cQRp0K9RALZs2R9Xq-LJzu3M4PKpPp8ki9Z5P6OHuDOsSk

https://www.eska.pl/gorzow/pielegniarki-beda-ksztalcily-sie-w-gorzowie-aa-MHHv-qA36-nNhX.html?fbclid=IwAR1NxZkiCG_bDEjXhlgGeBFJkw0DIBTBXBGRU0s_K1HFCWA8B9G6uUjzmb8

https://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Gorzow-Wielkopolski-milion-zl-dotacji-od-samorzadu-wojewodztwa-na-kierunek-pielegniarski-w-akademii,208954,9.html

https://www.eska.pl/gorzow/pielegniarki-beda-ksztalcily-sie-w-gorzowie-aa-MHHv-qA36-nNhX.html?fbclid=IwAR3E3GLNwCbX1FM-RbKEK5WfnbaqKoYd16999xtRPtRxE9v-lZEpwShXaLg

http://lubuskie.pl/news/27381/806/Milion-na-pielegniarstwo-w-Gorzowie/

https://www.wnp.pl/parlamentarny/spoleczenstwo/gorzow-wlkp-milion-zl-dotacji-na-kierunek-pielegniarski-na-akademii,80414.html

http://www.gorzow24.pl/news/1/z-miasta/2020-06-15/pielegniarstwo-na-ajp-nabor-juz-w-tym-roku-7625.html

https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/po-tym-kierunku-na-studiach-zarobisz-co-najmniej-6-tys-zl/ar/c5-7757141

https://swiattv.pl/index.php/2020/06/15/dofinansowanie-dla-ajp-na-pielegniarstwo/

http://wandamilewska.pl/

https://gazetalubuska.pl/akademia-im-jakuba-z-paradyza-w-gorzowie-uruchamia-kierunek-pielegniarski/ar/c5-15027700

https://gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl/po-tym-kierunku-na-studiach-zarobisz-co-najmniej-6-tys-zl/ar/c5-7757141?fbclid=IwAR0lD_z9HC3tno0yff6Husn9DJnsHLhX3KB0bNEpTmeTiBkV4ZXZuHWlux8

 

 

Back to top