|   EN

widok na uczestników webinarium onlineW dniu 24 listopada 2020 roku odbyła się konferencja naukowa poświęcona problematyce integracji europejskiej oraz relacjom polsko-niemieckim w okresie kryzysu pandemicznego. W związku z warunkami sanitarnymi miała ona charakter zdalny. Organizatorami przedsięwzięcia były: Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie. Współorganizatorzy to: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Ekonomiczny AJP, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Euroregion Pro Europa Viadrina,


Otwarcia konferencji dokonali prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Prorektor ds. nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz David Gregosz – Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Prelegentów oraz słuchaczy przywitali także prof. AJP dr hab. Beata Orłowska – Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz prof. dr hab. Zbigniew Czachór – Dyrektor Akademickiego Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Wykład inauguracyjny „Kryzys a deformacja demokracji” wygłosił prof. dr hab. Ireneusz P. Karolewski z Uniwersytetu w Lipsku. W pierwszym panelu moderowanym przez dr Małgorzatę Trocką (Prodziekan Wydziału Ekonomicznego AJP) została podjęta problematyka funkcjonowania Unii Europejskiej w sytuacji różnorodnych kryzysów. Wzięli w niej udział  dr hab. Piotr Tosiek (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Radosław Zenderowski (UKSW), dr hab. prof. UAM Beata Przybylska-Maszner (WNPiD UAM) oraz dr hab. prof. UŚ Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski).

Panel drugi, moderowany przez prof. AJP dr hab. Beatę Orłowską (Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP) miał charakter naukowo-praktyczny, a jego problematyka dotyczyła relacji polsko-niemieckich. Wzięli w nim udział: Leo Mausbach (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie), dr hab. prof. UJ Joanna Dyduch (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. UJ Krzysztof Koźbiał (Uniwersytet Jagielloński) oraz Krzysztof Szydłak (Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina).

Trzeci panel dotyczył różnych płaszczyzn kryzysów i był moderowany przez dr Aleksandrę Szczerbę (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP). Wzięli w nim udział: prof. dr hab. Zbigniew Czachór (UAM, AJP), dr Juliusz Sikorski (WAiBN AJP), mgr Arkadiusz Sójka (WNPiD UAM), dr Tomasz Marcinkowski (Wicedyrektor ACSNiE, WAiBN AJP) oraz dr Sabina Ren (Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu AJP).

Poniżej nagrania z konferencji:
 
Unia Europejska wobec kryzysów
 
Kryzys a deformacja demokracji - prof. I.P Karolewski (Uniwersytet w Lipsku)
 
Polska i Niemcy – sąsiedztwo w sytuacji kryzysu czy kryzys sąsiedztwa?
 
 
Zapraszamy do oglądania?

Back to top